danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Årstider og tidevand

aaret rundt hl trout

Vandtemperaturen ligger på et par grader, lufttemperaturen nogenlunde det samme. Ørreden tog en Brakvandsreje.

Året rundt!

Efterår, vinter, forår og sommer... Alle årstider byder på givtigt og charmerende fluefiskeri. Kommer i denne artikel ind på fiskeriet i fjordene og på kysten året rundt!

 aaret rundt vinter kaloe

Der kan fanges havørred fra fjorden og på kysten alle årets 12 måneder... 

Vinter

Mariager Fjord og Djurslandskysten bliver flittigt besøgt.

I juleferien, nogen gange lidt før, bliver de farvede ørreder i en inderste del af Mariager Fjord afløst af sølvblanke "grønlændere", der gerne er i top kondition. Ørrederne søger fra det salte og kolde Kattegat ind i den mere brakke og beskyttende fjord.

Fiskeriet er bedst midt på dagen. Jeg foretrækker desuden at vandet falder.

 aaret rundt flies

Vinterfisk kan være vanskelige. Det kolde vand nedsætter ørredernes fødeomsætning. Ofte kan en kraftigt farvet flue, fx en Udbyhøj eller en Pinky Pain give fast fisk. 

Vinter og forår

Isen kan drille, men normalt oplever vi kun korte perioder med generende is og frost, der giver tilfrosne øjer på fluestangen. 

Mariager Fjord vil være et godt valg og der er gode chancer på alle pladser. Er der dødt, kan det være godt at skifte plads, og det gi'r forøvrigt også lidt varme med en god spadsertur langs fjorden!

Randers Fjord er ikke så tilgængelig og Stenrevet samt området ved Voer Havn, er vel det bedste valg. Bemærk dog, at fjorden er omfattet af en særfredning, der bl.a. indebære at der fra den 15. november til den 2. marts ikke må fiskes efter ørred og laks.

Fra  sidst i marts, alt efter hvor meget vinteren har bidt sig fast, stiger vandtemperaturen og dermed også vores fiskelyst og ørredernes appetit!  Det er nu, der på kysten og ikke mindst i fjorden er "allermest gang i fiskeriet".

Om foråret varmer solen det lave vand op, hvilken sætter gang i orm, kutlinge og tanglopper. Når vandet falder "suges" det varme vand og med det en masse dejlig ørredføde, ud i sejlrenden.

Der kan fiskes hele dagen, og jeg har også her oplevet det absolut bedste fiskeri i forbindelse med faldende vand.

På mange aprilture til Mariager Fjord, Randers Fjord, Djursland eller Limfjordspladser som Dokkedal, Rønbjerg, Ærtebølle, Mors, Salling eller Jelse Odde har jeg efter en dags fiskeri, kunne vende træt hjemad med solvarmede kinder og sølvblanke ørreder. 

 aaret rundt andreas trout

Svenske Andreas Anderson med ørred fra Udbyhøj i Randers Fjord. Ternerne jager i forsommeren fjordrejer i det lave vand, men også kutlinge er eftertragtede i ørredmaver! 

Sommer

Sommerfiskeriet kan være udfordrende. Høj vandtemperatur og masser af lys er ikke noget der passer ørrederne. Bedste fiskeri har jeg oplevet i timen før og umiddelbart efter solopgang.

aaret rundt summer aften 

"Den gyldne time". Solen er ved at bryde igennem. Ørrederne kan godt lide det lave lys og det svale vand - der er gode chancer 

Se min lille stemningsfilm om morgenfiskeriet. Her

Efterår

Nætterne bliver længere og vandtemperaturen falder. Der er gode muligheder for at møde ørreder på træk mod vandløbenes gydepladser. Morgen og aftenfiskeriet er fortsat at foresrække. Fra sidst i september er der dog gode chancer også i dagstimerne.

aaret rundt efteraar vinter 

Ørrederne søger mod gydevandet og er i det hele taget inden for rækkevidde.

Læs "Snusere på lavt vand". Her 

1000_200_dryfly_seatrout.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers