Åfiskeri efter stalling, ørred og gedde...

2015 aafiskeri 840 473

Majflue ørreder

Tirsdag den 28. maj 2019.190528 gjernaa browntrout

Flere ørreder steg beslutsomt til overfladen og tog min Danica imitiation.

Gjern Å

En gammel aftale lød på at vi skulle mødes og fiske i Gjern å.

På trods af vinden og den lave temperatur var der lidt Emphemera Danica på vandet. Også ørrederne viste sig, og når jeg fulgte en af majfluerne drive med strømmen over en standplads, sagde det haps. 

Der var fisk til os begge. Havde vel omkring 5 ørreder i nettet, alle taget på min store French Partridge og alle genudsat.190528 gjernaa rod fly

Der flød en del majfluer med strømmen - et måltid ørrederne sætter pris på.190528 gjernaa carsten

Fiskede sammen med Carsten Fihl, der i dag havde medbragt glasrørsstangen med den dybe aktion.190528 gjernaa

Eftermiddagen bød på charmerende fiskeri i den lille Gjern Å.

De små vandløb er vigtige for vores ørreder. Malte vil naturen!

Forår ved åen!

Mandag den 15. april 2019.190415 simested grej

Havde i dagens ansledning fundet mit gamle Simested Å grej frem.

Simested Å

Dagens tur gik til Simeted Å i godt selskab med Carsten, Finn og Cristian.

Vi mødtes ved Ålestrup foreningens dejlige klubhus hvor den stod på kaffe og lidt snak. 

Fiskede et par timer på strækningen neden for klubhuset der byder på raske stryg og dybere partier. Så her en enkelt mindre ørred der tog et insekt på overfladen. Desværre ingen klækninger.

Valgte at køre nogle kilometer opstrøms og landede ved Abildvad. 

Her stod den på frokost og et par ørreder der tydeligvis tog insekter på overfladen. 

Gik et par kilometer nedstrøms, krydsede åen og spejdede efter ringende ørreder på turen opstrøms. 

Først på eftermiddagen var der en mindre klækning af døgnfluen Bäetis Rhodani, der dog ikke var tilstrækkelig til at få ørrederne til overfladen. 

Næste tur i "De Gamle Mænds Klub" går til Gjern å i majfluesæsonen. 

190415 simested baetisrhodanI

Dagen bød på en mindre klækning af Bäetis Rhodani.

190415 simested fisker dansk

Efter nogle timer var det tid til at "Fiske Dansk".190415 simested genopretning

Spændende at følge projektet. Går det som jeg håber bliver der skabt kilometervis af produktivt ørredvand.190415 simested sandvandring

Tonsvis af sand vandre nedstrøm om omdanner den tidlige frodige grus og stenbund til en "ørken".

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers