Åfiskeri efter stalling, ørred og gedde...

2015 aafiskeri 840 473

Norsk visit

Fredag den 17. august 2018. 180818 villestrup lars clear water

Lars B. Johansen udfordre ørrederne i den klarvandede å

Villestrup Å 

Norske Lars B. Johansen der i dagligdagen driver Rena Fiskecamp kom på uventet besøg. 

Vi aftalte at mødes i den velassortede MB Jagt, Fiskeri og Fritid for køb af gæstekort og for en informativ snak med Allan i fiskeriafdelingen.

Snart stod vi ved den smukke å hvor vandtemperaturen på trods af den overophgedede sommer kunne holde sig lige over 12 grader. 

Valgte, at kun Lars skulle fiske mens jeg behøring holdt mig i baggrunden og hyggede med kameraet og gode råd. 

Det blev til kontakt med en del af åens bækørreder.

Havørrederne der forleden dag huggede villigt på skum og tørfluer, var i dag gået i afventende skjul under de dybe brinker. 

Tror der skal lidt mere vand  tog lidt friske fisk til før det igen bliver rigtigt sjovt. 

180818 villestrup lars browntrout

Bemærk den store tørflue og den ellers smukke rødplettede ørred.180818 villestrup lars disker

Store tørfluer i den lille å....  Det gælder agressive opgangsørreder. 

 

 

For varmt til fisk!

Søndag den 22. juli 2018.180722 lindenborg fiskeri

Vi så en enkelt havørred som Claus prøver at overliste. Den lod sig ikke friste...

Lindenborg Å.

Var så heldig at blive inviteret på fisketur i den smukke Lindenborg Å. Grøden er blevet nænsomt slået i sidste uge og vandet er sprit klart og køligt.

Forventningerne var i top og jeg havde bestemt regnet med, at åen var fuld af bidelystne ørreder der var søgt op i det køligere åvand. 

Fiskede da også mine store buskede tørfluer, og senere end mindre vindfølsom skumflue, over en række normalt sikre standpladser. 

Selvfølgelig har der stået et par ørreder, men i dag lod de sig ikke friste.

Dagens eneste fisk var en smuk bækørred på omkring 25 centimeter der af uforklarlige grunde kunne gabe over min store flue. 

Claus der var gået lidt nedstrøms havde heller ikke mærket interesse for sin flue. 

Men mens vi på bænken nød en kølig pilsner analyserede vi situationen. Vi blev enige om, at der skal lidt meget vand til, før end der kommer friske og hugvillige ørreder på pladserne. 

Selvfølgelig blev vi også enige om endnu en tur efter en periode med lidt regn. 180722 lindenborg claus wied

Claus Wied med sin skumflue, der igennem årene har givet mange store havørreder i åen.180722 lindenborg enge

Sidste år stod vandet helt oppe i engen og landbruget argumenterede for øget grødeskæring og uddybning af vores vandløb. I år er engene grønne og produktive. 180722 lindenborg flybox

Mine fluer til sommerens opgangsørreder. De kraftigt hacklede tørfluer er gode når det gælder om at undgå at sidde fast i grøde og anden vegetation.

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers