Mere sol og gylle!

Torsdag den 9. april 2020. 200409 kobberhagen kobberhagen

Kobberhagen er en popoulær fiskeplads hvor der god strøm og oaltid mange fødeemner. 

Djursland, Kobberhagen

Selv om vi havde søsat i Kattegat, slap vi heller ikke i dag for den kradse stank af gylle. Nogle siger, at det høre sig til, og det er sikkert også rigtigt hvis ikke der vedtages regler der betyder at gyllen skal separeres i vand og tørstoffer hvad der er gode billige muligheder for. Havde vi nogle politikere der turde stille krav og lovgive om dette, ville separering også mindske den store mængde næringsstoffer, som med den flydende gylle skylles ud i vores vandmiljø og som dampe spreder luftbårent. Fik vi samtidig nedbragt antalle af svin til niveau med fx Holland, ville meget været opnået. I DK har vi 220 svin pr. borger. I Holland "nøjes" de med 71 svin pr. hundrede borgere. 

Klart vand og tobiser

Startede med at sejle lidt østpå for at fiske rev og badekar her. Desværre ingen fisk. 

Da der var optaget på "hagen", sejlede jeg et godt stykke uden om og så her massive stimer af tobider over den lyse sandbund. Tydeligvis er der masser af føde til de rovfisk der måtte være i området, men det var desværre få.

For blot et årti siden eller endnu bedre, for to eller tre årstier siden, var der altid gode muligheder for at fange en torsk eller god sej. I dag er disse fisk væk.... 

Dagens fiskeri foregår udelukkende efter ørreder, som også er presset af overfiskeri  og dårlige reproduktionsmuligheder. 

Det skal siges, at der ind i mellem fanges en eller to fine ørreder - det er godt. Sørgeligt er det imidlertid, når en fin fisk med gode gener ender på slagtebænken. Det vil blot forøge afstanden mellem fiskene både langs kysten og på gydepladserne i åen. 

200409 kobberhagen garn trout

Foruroligende at dagens lille ørred havde tydelige garnmærker. Ørredbestanden er sårbar, og stod det til mig skulle alt rekreativt fiskeri med selvfiskende redskaber, forbydes!

200409 kobberhagen hjelm

Med øen Hjelm i baggrunden nyder jeg udsigten ud over Kattegat. 

200409 kobberhagen mong fisker

Der er dybt og en rigtig god ørredbund under skrænterne. 

200409 kobberhagen turen

Kom godt omkring på dagens tur.