Debat: Genskab fjorden - beskyt fjordbyerne!

Søndag den 10. december 2023.231210 afvandingskanalRanders Fjord: Udløbet fra pumpestationen ved Råby udleder næringsrigt vand til fjorden. Pumpestationen er både dyr i drift og vedligeholdelse ligesom opdyrkningen af den tidlige fjordbund kun er rentabel som følge af tilskud.

Løsningen er klar - Lad os fjerne digerne og genoprette naturen langs Randers Fjord

I årtier har vi stået over for udfordringer med at beskytte marker langs Randers Fjord ved hjælp af diger og pumper. Tiden er inde til at revurdere denne praksis og overveje alternative løsninger for at fremme både miljøet, naturen og livet i landdistrikterne.

En af de mest kontroversielle, men potentielt banebrydende løsninger, er at fjerne digelaget, slukke pumperne og lade vandet strømme ind over lavbundsjordene helt til Randers. Digerne synes kun at tjene det formål at beskytte de marker og afgrøder, som udleder store mængder næringsstoffer til fjorden. 

De tidligere, nu inddæmmede strandenge, som allerede er blevet udpeget som lavbundsjorde skal tages ud af drift og tilbageføres til naturområder. Denne handling ville ikke kun være en kæmpe gevinst for miljøet, men også for befolkningen i landdistrikterne.

Et forslag om at fjerne digerne og afvikle digelaget blev præsenteret på den seneste generalforsamling i digelaget, men desværre fik det ingen tilslutning. Men det er afgørende, at vi som samfund overvejer disse innovative løsninger og tør udfordre status quo.

Lad os tage skridtet mod en bæredygtig fremtid, hvor Naturpark Randers Fjord kan leve op til sit navn. Det er på tide at erkende, at det ikke er digelagets opgave at sikre Udbyhøj og de øvrige fjordbyer. Det er derimod en opgave for kommunerne og staten. 

Vi har muligheden for at skabe en bedre fremtid for vores natur, miljø og befolkning. Hvad venter vi på? Lad os handle nu! 

231210 afvandingskanal diger

Bedste løsning: Genskab fjorden og beskyt fjordbyerne.

Læs også: 

Udledningerne til Randers Fjord

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers