Årets sidste tur!

Fredag den 30. december 2022. 221230 djursland karlby klintDjursland, Karlby Klint: Klinterne gav læ for den ellers friske vestlige vind. Solen kikkede også frem og et par ørreder kom i nettet! 

Et par mindre ørreder og godt selskab!

Årets sidste fisketur foregik i godt vejr.

Sammen med Lars Andersen, Henrik Minor Vedel og Jess Anton Larsen.

Mange lystfiskere, få fisk!

Vi ankom lidt i ni og kunne se flere parkerede biler og lystfiskere.

Med pontonbåden kunne vi fiske på de ydre rev og således ikke genere de lystfiskere der fiskede vadende. 

I løbet af dagen var der plus 25 lystfiskere der forsøgte sig på den smukke plads. Ingen af dem jeg snakkede med, havde mærket eller set fisk. 

Desværre er det da heller ikke altid sikkert, at man fanger  fisk, selv om man fisker på et godt sted - fiskene, i dag ørrederne, skal være der!

Tidligere var Djurslandkysten kendt for et godt fiskeri efter torsk og sej. Faktisk kunne man altid fange et par gode velsmagende kysttorsk eller sej, fisk som i dag er væk grundet overfiskeri (trawl) og på et forringet havmiljø som følge af primært næringsstoffer fra landbrug og havbrug. 

Ingen tvivl om et forbund ødelæggende bundtrawl ville kunne hjælde på bestanden af fiskl. Desværre ser det ud til at det ikke er et mål for den nye regering. Trawlforbuddet der skal skulle være trådt i kraft 1. januar, har den nye fiskeriminister Jacob Jensen (V) som vi kender fra sagerne om havbrug annulleret. 

En trejdie faktor, som helt sikkert har negativ betydning er vores i dag mest almindelige fugl lang kysterne og i havet. Du kan læse mere om den talrige fugl her: Fakta om skarven

Godt oplevelsesrigt Nytår til alle med et fromt ønske om, at der føres en politik der vender den negative udvikling for vores fiskebestande og miljø... 

221230 djursland mong lars

"Men in Orange" - Henrik Minor Vedel og Lars Andersen synlige med deres orange jakker, Samme var Jess Anton Larsen der og var i orange. På afstand er det dog umuligt at se hvem der er hvem.

221230 djursland trout

Var heldig at fange to mindre ørreder, der begge tydelig vis havde været i kontakt med skarv. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers