Indian Summer: Ingen fisk!

Tirsdag den 6. september 2023.230906 steensgaarde klintenDjursland, Karlby Klint: Kunne i det smukke sensommervejr nyde klinterne, havbunden og fiskeriet. Bonus, i form af en fisk, blev det dog ikke til!

Nydelse, oplevelser og bekymringer!

Efter hyggelig morgenkaffe i Metal Seniorklub, valgte jeg at køre østpå til Stensgårde ved Grenå. Uden vind og unden en eneste sky på himlen, havde jeg håbet på makreller eller andre overraskelser.

Havde jeg være på pladsen for 10 år siden, ville der ud over makreller også være stimer af multer der fouragerede tæt på kysten. Havde jeg været på pladsen for 25 år siden, ville jeg med sikkerhed kunne have landet et par gode kysttorsk, typisk på mellem 1 og 2 kilo. 

Tiden har ændret alt. Mange pæne politikerord om vores havmiljø er sagt, alt i mens miljøet har fået det værre, og fiskene, specielt de bundlevende, er forsvundet. Politikerne taler stadig, men handler ikke. Kortsigtede profit hensyn vejer fortsat tungere end hensynet til fisk og  miljø.

Men selvom situationen kan virke udfordrende, er det ikke umuligt at ændre kursen og beskytte vores havmiljø. Det kræver en kollektiv indsats og en forståelse af, at langsigtede miljømæssige hensyn er afgørende for vores planet og dens fremtidige generationer. Det vil jeg forstsat kæmpe for!

 På dagens tur fiskede jeg på tæt på kysten og længere ude over to meter vand. Hverken så eller mærkede noget til fisk. 

Gratis foredrag: Føj for noget fedtemøg! (Steen Ulnits)

Tirsdag den 12. september kl. 18.30

De indre danske farvande gisper efter vejret i sommervarmen. Trods flere velmenende vandplaner.

Inden 2028 skal Danmark ifølge EU’s Vandrammedirektiv have opnået en “god økologisk tilstand” i alle vore vandområder. Men udviklingen er desværre gået den forkerte vej de allerseneste år.

Emnet for dette oplæg er en status over forureningen og næringssalt-situationen i de indre danske farvande generelt og Randers Fjord specielt. 

Hvorfor er der fedtemøg overalt? Hvad er gået galt? Hvad er fedtemøg? Og hvad kan der gøres?

Der vil være masser af fotos undervejs. Også fra forårets etablering af nye stenrev og udplantning af ålegræs ved Udbyhøj.

Oplægsholder er fiskeribiolog Steen Ulnits, som har været bosat i Randers siden 2007.

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623211029/foj-for-noget-fedtemog-gratis/44401/

230906 steensgaarde kystlinie

Inden multen blev udryddet, kunne man ofte finde de fouragerende multer her i det lave vand. 

230906 steensgaarde tamg alger

Også på denne strækning af Djursland har algerne godt fat. 

230906 steensgaarde henrik leth

Fisk eller ej. Dejligt at være på vandet denne skønne sensommerdag.   

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers