Klart vand og masser af grøde

Mandag den 7. september 2015.

150907 tange popper

Fiskede i en ualmindeling klarvandede Tange Sø hvor grøden flere steder bredte sig ud over overfladen.

Tange Sø.

Fik lejlighed til et par hurtige timer i pontonbåden i forbindelse med et møde i Silkeborg.

Havde ingen gedder i hånden, men en enkelt der huggede fejl efter popperen. 

150907 tange bro

Fiskede på begge sider af broen og målte forøvrigt 7 meters vanddybde under broen. Lystfiskerne på broen fangede skaller og aborrer.