Stevnstrup til Randers

Onsdag den 13. maj 2020.200513 gudenaa gedde

Smuk gedde der tog fluen mens den "svævede" i vandet i et område med stillestående vand. 

Gudenåen ved Randers. 

Min søde kone var med på, at jeg kunne ringe og få et lift retur til søsætningspladsen i Stevnstrup, godt 7 kilometer opstrøms Naturcenteret. 

Som forudset var vandet i Gudenåen klart. Kunne nyde bunden og de spirende vandplanter på flere meters dybde. Kunne også se store stimer af millinger, småskaller, aborre og et par vægtige rimter på turen nedstrøms mod Randers. 

Fik hilst på flere der gik på den populære sti, ligesom som nogle kajakroere også var både snaksaglige og ønksed emig knæk og bræk.

Kunne nyde sangen fra alle vores sangfugle. Gøen, nattergalen, sivsanger og et par isfugle lod sig beskue.

Gedderne var der selvfølgelig også. Havde fem smukke og stærke Naphanser til at tage fluen, inden jeg lidt over middag ringede til fruen og bad om et lift opstrøms til Stevnstrup. 

200513 gudenaa smolt radio

På strækningen har DTU udlagt flere radio-bøjer der skal opfange signalet fra 120 radiomærkede smolt. Spændende om nogle af smoltene passere bøjen i Udbyhøj i fjordmundingen, eller om vi skal finde alle senderne under de træer hvor skarven hviler? 

200513 gudenaa pike water 

Gedden har taget fluen og er snart klar til "håndlanding".

200513 gudenaa pikefly

Dagens flue blev fisket på flydeline...

200513 gudenaa aakander

Med en sigtbarhed på flere meter kommer der masser af lys til vandplanterne. Når der samtidig er rigeligt med næringstoffer fra især landbruget, giver det en eksplosiv grødevækst.

200513 gudenaa randers

Gudenåen og Nørreåen mødes ved Fladbro.