Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Dejlig dag i åen

Onsdag den 12. januar 2022.220112 tange gedde vand

Tange Sø: Gedden er perfekt kroget og klar til at blive frigjort fra fluen uden at blive løftet fri af vandet...

Løsningen burde være en fritløbende Gudenå og og en ægte nationalpark

På trods af, at den eneste rigtige løsning for Gudenåen er både den billigste og eneste, nøler ministeren med at træffe en beslutning.

Sagen burde ellers være oplagt bl.a. fordi rettighederne til opstemningen og udnyttelsen af Gudenåens vand ikke er givet til at være i al evighed. Desuden har Danmark tilsluttet sig EU vandrammedirektiv som kræver god økologist tilstand - altså ingen opstemninger og spærringer. 

Når det handler om Gudenåen og vores miljø i øvrigt burde ministeren vide, at her kan hun ikke være venner med alle... Og den rigtige beslutningen om en fritløbende Gudenå burde forlængst være truffet. I stedet er Gudenåens fremtid er endnu engang sendt til hjørne. 

Naphans

Søsatte ved Ans og sejlede mod strømmen nogle kilometer opstrøms.

Henrik Minor Vedel lagte ud med at en pæn gedde sprang helt fri af vandet i forsøget på at tage hans flue. Så du det, råbte han! Nej jeg hørte plasket sagde jeg og fiskede videre langs den modsatte bred.

Oplevede også et par gange at gedderne viste interesse for fluen uden at blive kroget ordenligt. 

Fisk blev det dog til og snart havde jeg en gedde der blev hængende og snert et par stykker mere.

Flere fulgte efter, inden vi midt på eftermiddagen satte kursen mod Ans og bilerne.

Hjemme samtidig med at det blev mørkt - endnu en go dag i det gode liv! 

220112 tange bredden skov

 Dagen bød på rolige vindforhold og stigende temperatur.

220112 tange gedde flue

Har i tidens løb fanget flere gedder som denne med den karakteristiske overkæbe. 

220112 tange mong

Efter nogle gode fisketimer i den opstemmede Gudenå er vi på vej retur til Ans og vores biler.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers