danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Gudenåen: Tanker og oplevelser

Tirsdag den 25. januar 2021.220125 gudenaa boats

Gudenåen ved Stevnstrup: Området er populært og der er udlagt strandsand der indbyder til en dukkert i Gudenåen. Endnu bedre ville det være hvis sandet stammede fra sandfang, eksempelvis fra Svejstrup Bæk!

Det er gået en vej - brug for en handlingsplan!

I den fyldestgørende historiske bog RANDERS FJORD "Naturhistorie" fra 1918 kan man bl.a. læse om fiskebestande og fuglelivet ved åen og fjorden. 

Bogen er fra før indvigelsen af Tange Værket, der engang for alle spærrede laksens adgang til gydepladserne. 

I bogen dokumenteres den store bestand af stort set alle fiskearter - fjorden og åen var et af de mest fiskerige og og produktive fiskevande i danmark. 

Også fuglelivet beskrives detaljeret og jeg bemærker der at Skarven dengang var uhyre sjælden. På side 490 står der således om skarven "skudt på Gudenåen i september 1869.... Og ynglede førhen i Sødringholm Skov". Alle de øvrige kendte svømmefugle benævnes som "talrig", "almindelig" osv. 

220125 gudenaa 2019 fisk

Gudenåen og Randers Fjord har et stort potentiale for et godt fiskeri 

Skarven

I 70'erne og 80'erne var skarven et sjælden bekendskab når jeg fiskede i Gudenåen og i Randers Fjord. Mødte vi skreven var det en sky fugl som vil aldrig rigtigt kom tæt på. 

I dag er det anderledes. Bestanden af skarv er eksploderet og den kloge og facinerende fugl er ikke længere sky. 

Havneområdet i Randers er et yndet sted at fouragere og på dage har jeg talt fleree hundrede skarv jage. Skarven lever udelukkende af fisk, og de æder hver 400 - 500 gram om dagen. Med et store antal skarv er det en appetit der langt overgår hvad fiskebestandende kan holde til. 

I havneområdet ender der dag flere hundrede kilo ørreder, skrubber, skaller aborre, helt og gedde i skarvmaverne. Også den eller rødlistede og urdrydningstruede ål ender i stort antal samme sted. 

Handling? 

Skal vi vente på at skraven har spist op og derfor bestandsmæssigt reduceres, eller skal vi redede bestanden af fisk og nedregulere antallet af skarv. For mig er svaret enkelt. Naturen har brug for færre skarv! 

Dagens tur 

Vejret var solrigt, nærmest forårsagtigt da vi søsatte ved Strevnstrup og lod os føre med strømmen nedstrøms mod Naturcenteret. 

Oplevede at hilse på odderen og den smukke isfugl der lod sig skue på en pilegren med god udsigt til vandet. 

Oplevede også lidt gedder der var interesseret i fluen, men ikke blev hængende. 

Heldigvis lykkes det dog for Kaare at komme i nærkontakt med et par gedder.

220125 gudenaa kaare

Kåre Schmidt Ettrup frigør nænsom fluen fra en af dagens gedder. 

220125 gudenaa kaare gedde

Henrik Minor Vedel er altid klar med kameraet når der er fisk på fluen.  

1000_200_havbars.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers