danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Jagten på Gudenålaksen

Mandag den 28. marts 2022.220328 gudenaa spinner flue

Gudenåen ved Randers: Havde i dag formanden for Langå Sportsfiskerforening på forsædet. Laksen skulle fristes med både spinner og min flue. 

Udfordringer, god snak og en gedde der havde glemt fredningstiden...

Så skulle jeg igen prøve at friste en laks fra pontonbåden. 

Havde en aftale med formanden for Lansgå Sportsfiskerforening, Peter Fosgerau og ved halvti tiden sejlede vil stille og roligt opstrøms mod Laksegården. 

Peter er en erfaren Gudenåfisker så det gjalt om at få lænset ham for så mange tips som muligt. 

Gudenåen er på strækningen monotomt løbende med få sving og en ensartet strømhastighed. Åen er svær at læse, men på turen fortalte og viste Peter hvor der i tidens løb er fanget laks. Tydeligvis mangler der skjulesten som laksen og ørreden vile nyde at opholde sig ved. Store sten i åen ville også være godt for det øvrige liv, som eksempelvis insekterne og yngel. 

Under turen fiskede vi mens båden drev langsom med strømmen. Peter placerede Kondom spinneren (hans favorit agn til laksene) både opstrøms, nedstrøms og på tværs af den brede å. 

Vi så en lille ørred i overfladen, mens vi ikke så noget til laksene.... Pludselig var der dog bid. Det var en fisk der gik dybt, men ikke kæmpede som en laks... Efter kort tid kunne vi se det var en gedde der havde taget spinneren. Jeg håndlandede gedden og fik let frigjort den lille trekrog fra geddens mund.

Snart vil jeg være tilbage til det nære fiskevand - målet er stadig en forårslaks på flue fisket fra pontonbåden!

220328 gudenaa peter henrik

Vi har netop søsat og sejler stille og lydløst godt halvandet kilometer opstrøms søsætningspladsen ved Stevnstrup. 

220328 gudenaa peter cheers

Efter et par timers fiskeri var det tid til en opstrammer.

220328 gudenaa brink

Nogle både, specielt de store motorbåde, danner en stor kølvandsbølge når de sejler på Gudenåen. Brinken undermineres og store mængder sand ender i Gudenåen hvor det føres med strømmen for senere at blive aflejret. 

220328 gudenaa laks

Lidt opstrøm det område vi fiskede, blev denne smukke Gudenå laks fanget. 

1000_200_x_streamer.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers