danlendenosv

Op og ned af åen

Onsdag den 20. april 2022.220420 gudenaaen leif langkaster

Gudenåen: Startede med at prøvekaste min enste 2-hånds stang - en diciplin jeg skal øve mig lidt på... Fiskede efterfølgende i godt selskab med Leif (Langkaster) Christensen. 

Og nej.... Heller ikke i dag blev det til laks, men det kommer!

 Udover endnu engang at forsøge at lokke en laks på fluen fisket fra pontonbåden i den nedre del af Gudenåen, skulle jeg afprøve min enste 2-hånds fluestang. 

Leif "Langkaster" Christensen, en af landest allerbedste til at få fluelinen langt ud skulle give et par tips og selvfølgelig lige teste mit set-up. 

Sejlede efterfølgende opstrøms til Laksegården og begyndte fiskeriet. Leif dækkede åen fra nordsiden og jeg fra sydsiden. 

Igen i dag var vandstanden lav. 

Prøvede affiskning i forkellige dybder og fiskede koncentreret til godt 500 meter nedstrøms søsætningsstedet ved Stevnstrup.

Vi talte under turen og var enige om, at vores affiskning på et eller andet tidspunkt vil friste en af de få laks der gør holdt her i den nedre del Gudenåen. Var også enige om at flere laks ville tage sig et hvil her hvis der blev etableret standpladser ved fx. at udægge store sten. 

220420 gudenaaen uldsok vandremusling

Den invasive vandremusling lever godt af algerne i Gudenåen. Når fluen passere forbi lukker de sig øjeblikkelt sammen.

1000_200_brown_trout_net.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers