Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Glenstrup i grønt!

Onsdag den 12. oktober 2022.221012 glenstrup algerGlenstrup Sø: Satsede på at finde lidt gedder på rundturen i den store sø. Modsat gedderne kunne vi overalt alt opleve store mængder grønalger....

Gedder på dybere vand, mindre bundfast grøde og grønalger

Fiskede over de kendte og tradionsrige pladser med en vanddybde fra 0,5 til 2,5 meter. (Bekvem dybde når det gælder fluefiskeri). 

Gedderne så vi ikke noget til og måtte konkludere, at de store rovfisk nok lidt tidligere end vanligt, er søgt ud på dybere vand.

Bemærkede, at den bundfaste grøde på lidt dybere vand er forsvundet, eller rettere sikkert skygget væk af de mange svævende grønalger. 

Fra godt til skidt

Langsom men sikkert er det gået den gale vej!

For årtier siden blev der kloakeret omkring Glenstrup Sø. Alt husspildevand skulle i rørene og pumpes til renseanlægget i Hobro.

Algerne næres af sollys, varme og næringsstoffer.

Også inden kloakeringen var der alger i søen, men ikke flere end i dag. Dengang i 70'erne og 80'erne var der også en stor bestand af søørred og rigtigt mange gedder. Faktisk var bestanden af gedder så stor, at der foregik et erhvervsfiskeri efter rovfisken. Flere steder i søen var der sat bundgarn. Der blev også trukket vod og fisket med garn. Fisk som ål, gedder, aborre, helt og ørred, var der rigeligt af. Ørrederne ikke mindst på grund af udsætninger.

I dag oplever de fleste et dårligere fiskeri. Ørrederne er væk og gedderne er færre. 

Men værre er det, at søens miljøtilstand også syntes forringet. 

Hvor kommer næringstofferne fra?

Årsagen til søens miljøtilstand er næringsstoffer. I oplandet er der ikke renseanlæg der kan producere overløb, altså må næringsstofferne blive tilført fra det åbne land. 

Der er flere lavbundprojekter der skal mindske udvaskningen af de uønskede næringsstoffer. Syntes dog det er tankevækkende at selv den store kloakering ikke har forbedret søens miljøtilstand. 

Læs artiklen fra Flugfiske i Norden og de øvrige artikler om Glenstrup Sø

Læs også Alger i Glenstrup Sø fra september 2020.

221012 glenstrup kaare

Kåre Schmidt Ettrup nyder det smukke efterårsvejr. VI er tæt på Holmgårde i søens vestende.  

221012 glenstrup east end

Østenden af Glenstrup Sø.

221012 glenstrup jan achenbach

 Flere har bemærket søens miljø tlstand og den negative udvikling.

221012 glenstrup map

 Som det fremgår af kortet kom vi godt omkring i søen. Overalt var der grønalger i store mængder. Bemærk det opdyrkede opland!

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers