danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Snebyge og sol

Tirsdag den 12. januar 2021. 210112 Kobberhagen vintersol

Både solen og en enkelt mindre snebyge satte sit præg på den smukke januar da. Øen på venstre side af billedet er Hjelm.

Kobberhagen: Måtte afsted for at nyde den smukke vinterdag. Mødtes og startede med snak og kaffe!

Djursland, Kobberjagen

Det eneste der mangler er fisk!

Selv om det ikke blev til fisk, der masser af glæde sig over. Først og fremmest glæder jeg over, at det ikke lykkes at etablere Esben Lunde Larsens havbrug, der vil have fyldt lommerne hos aktionærer på bekostning af en omfattende forurening af Kattegat. Også de flotte skrænter og den smukke havbund der ses tydeligt, selv på mange meter vand. 

På strækningen bliver der hurtigt 2-3 meter vand. Der er også en god strøm, der får blæretangen der hæfter sig på stenene til at svaje smukt. 

Det eneste der mangler og som gør mig deprimeret er fisk... Ikke kun ørreder, men især torsk og sej som tidligere var talrige på omkring hele Djursland. 

EU-kommisionen er opmærksomme på biodiversiteten og et forslag om et forbud mod jagt og fiskeri i Nature 2000 områderne er blevet luftet. 

Men lystfiskeriet og den rekrative brug af naturen, udgør ikke nogen trussel. Langt værre for biodiversiteten,  er den kommercielle udnyttelse, herunder udledning af næringsstoffer indvinding af råstoffer ol. Og  netop fordi udnyttelsen er kommerciel, kan aktørerne ikke begrænse sig i grådighedens navn.

EU og regeringen burde forlængt have rette opmærksomheden på det manglende liv under vandet. Helt modsat af at være bæredygtigt, er det intensive fiskeri efter den udrydningstruede ål eller fiskeri med selvfiskende redskaber i "flaskehalsområder" og på gydepladser. Samme gælder muslingeskraberiet eller eksempelvis fiskeri med bundtravl. 

Det er ingen tilfældighed at fx torskebestanden i Øresund klare sig og måske endda er i er fremgang. Vod -og trawlfiskeri er forbudt her!

Stod det til mig og mange andre skulle det ødelæggende fiskeri med slæbende redskaber forbydes i hele Kattegat. 

Vi var ikke alene

Snakkede med flere andre lystfiskere der kikkede forbi for prøve lykken på den populære plads. Heller ikke her lød der om fangster på dagens tur. 

Det nærmeste vi mærkede til fisk, var et enkelt hug til Henrik Minor Vedel. 

210112 Kobberhagen kysten

I bagggrunden anes Jernhatten og selve Kobberhagen. Kystrækningen byder på den smukkeste bund med sten og blæretang.  

210112 kobberhagen flue

Min X-streamer der har mange ørreder på samvittigheden ses her i sit rette element. Bedste er selvfølgelig med et billede hvor den sidder i munden på en stor ørred!

210112 Kobberhagen fiskeri

Henrik Minor Vedel præsentere sin flue i området omkring en af området større sten.  

1000_200_driftboat_guide.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers