danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Laksetanker...

Onsdag den 16. marts 2022.220316 gudenaa grej

Gudenåen ved Randers: Mens gedderne har fået fred til at koncentrere sig om årets familieforøgelse, vil jeg prøve at friste en laks...

Laksen trives og kan finde tilbage Gudenåen

Inspireret af et godt hug på geddefluen på sidste tur, valgte jeg i dag at rigge en #7 stang til med en synkeline, et kraftigt forfang og en de mange laksefluer som længe har ligget urørte i æsken. 

Syntes det er godt at gedderne har fået forlænget fredningen og vil istedet benytte perioden frem til 1. maj til nogle ture til åen efter de laks som smukke, fede og blanke netop nu søger op i åen. 

At der er en god bestand af laks i Gudenåen skyldes udelukkende alvsarbejdet og de mange års udsætning af omkring 100.000 smolt. 

Godt 3.000 laks vender hvert år tilbage til Gudenåen til glæde for rigtigt mange lokale og tilrejsende lystfiskere. 

Det Dansk Center for Vildlaks der står for opfiskning af forældrefisk og opdræt af lakseynglen. Men desværre er projektet og fremtiden usikker p.g.a økonomien. Udgifterne til foder m.v. er steget, mens prisen for laksesmoltene som udsættes i Gudenåen ikke er fulgt med udviklingen. Prisen er fastsat af myndighederne.

Lakseudsætningerne støttes af kommunerne og foreningerne og vi er mange der undre os over at der ikke åbnes mere op for fisketegnsmidlerne.

Da fisketegnet i sin tid blev indført var der bl.a. mange lystfiskere en frygt for at midlerne ville blive brugt til forskning og andre opgaver, som det offentlige under alle omstændigheder skulle udføre i henhold til vandplaner m.v. Og desværre: Det er lige det der er sket. 

I hvertilfælde er der i dag ikke fisketegns midler til at støtte de udsætninger, der kunne sørge for at der er laks i Gudenåen. At der heller ikke er fisketegnspenge og vilje til havørreder gør det heller ikke lettere at være lystfisker. 

Udsætninger nødvendige

Uden udsætninger vil der ikke være laks i Gudenåen. 

Når laksen ikke kan reproducere sig selv i Gudenåen, skyldes det at gydepladserne ligger på bunden af den opstemmede Gudenå (Tange Sø). 

Et enkelt nap 

På dagens tur blev det ikke til laks...

Havde dog en mindre ørred på 40 - 45 cm. der tog laksefluen, men som ikke blev hængende. 

Laksefiskeriet er ny for mig, men jeg har en god fornemmelse for affiskningen når jeg præsentere min flue mens jeg driver nedstrøms i pontonbåden. 

220316 gudenaa pink flue

Fik prøvet lidt forskellige laksefluer, dog uden at friste laksen.

220316 gudenaa motorNedre del af Gudenåen er bred og på visse strækninger ikke særlig tilgængelig for landfiskeren. 

1000_200_cr_stalling-.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers