Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Ørreder - brug for handling

Mandag den 6. maj 2019.190506 nyheder seatrout flyfisher

I Randers Fjord og langs kysten på Djursland er der god plads til mange sportsfiskere, men i de senere år er der blevet langt mellem de eftertragtede ørreder!

Bekymrende: Færre ørreder i Gudenåen og fjorden.

Rigtig mange tilrejsende og lokale lystfiskere oplever at der er længere og længere mellem at en god ørred fristes af blink eller flue.

Også Randers, Langå og Bjerringbro foreningerne i den nedre del af Gudenåen har bemærket den katastrofale nedgang i antallet af havørreder. Når der ikke engang er ørreder på alle de relativt få gydepladser, er der alvorlig grund til bekymring.

Foreningerne har som første initiativ valgt at frede havørreder i Gudenåen. Ligeledes er det besluttet at foretage en flerårig undersøgelse om årsagerne til nedgangen i ørredbestanden.

Afvente eller handle?

Vi er mange der ønsker handling der kan sikre en rimelig bestand af ørreder i Gudenåen, Randers Fjord og langs Djurslandskysten. Satsningen på fisketurister og en tiltængt indtjening til lokalområdet, vil også være nyttesløs når "produktet" - havørrederne, ikke står mål med de farvestålende brochurer og annoncer.

Udsætning nødvendig

Der er ingen modsætning mellem at booste de lokale ørredbestande og intensivere arbejdet med at forbedre forholdene i gydevandløbene.

Men de færreste af vores mindre vandløb er desværre ikke i en så god forfatning at de kan producere tilstrækkeligt med yngel. Ja, faktisk er ørredbestanden så lille, at mange gydepladserne overhovedet ikke benyttes. Sandvandring, manglende gydepladser, for mange skarv og fiskeri med selvfiskende redskaber betyder færre ørreder i vores vandløb, fjordene og langs med kysten.

Men avles der som tidligere på ørredbestanden i Gudenåen, vil vi igen kunne kunne udsætte yngel og de smolt, der er absolut uskadelige for den naturlige bestand.

Mange, inklusiv undertegnede, er utilfredse med at færre at vores fisketegnmidler bruges til udsætninger og dermed færre ørreder i nettet.

Samtidig med at vi kan fortsætte arbejdet med at forbedre forholdene i vores vandløb, kan bestanden og fiskeriet løftes ved "kloge udsætninger. 

 190506 nyheder seatrout

Havørreden efterstræbes af lystfiskere fra nær og fjern. En god bestand og en bæredygtig forvaltning, er forudsætningen for flere ind- og udenlandske lystfiskere. 

Deltag i undersøgelsen

Fisker du jævnligt i Randers Fjord, vil jeg gerne havde dit svar!

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers