Sæsonstart i Bredningen

Fredag den 19. maj 2023.230519 bredningen by coasterRanders Fjord, Bredningen: Første tur efter efter brakvandsgeddernes fredning bød på godt vejr og vanskelige gedder!

Klart og stigende vand!

Dronningborg Lystbådehavn: Jeg parkere uden for bommen og bærer Mossqeeto og grej ned til bådrampen, der ved lav vandstand kan være utrolig glat. I dag er vandstanden så hø,j at jeg slipper for at skulle gå på, eller balancere på de glatte alger, som dækker den nedre del af rampen. 

I lystbådehavnen er der aktivitet. De både der endnu ikke er kommet i vandet skal klargøres. Får hilst på et par bekendte inden jeg kommer i båden og får svømmefødderne på. 

Kan se at vandet er klart (vi har jo haft en periode uden den store mængder nedbør). Bemærker også på bøjerne i sejlrenden, at vandstanden er stigende.

Brakvandsgedder

Brakvandsgedder er populære og kendt for deres imponerende styrke, herunder spring ud af vandet.

Når en gedde jager og tager fluen, kan den undertiden springe fri af vandet i et imponerende højt og voldsomt spring, ofte i et forsøg på at slippe af med krogen. Disse spring kan være spektakulære og giver mig spændende og vedvarende "lagring" i den gode del af  min fiskehjerne!

På dagens tur blev det til tre gedder, der alle valgte en serie lufture inden håndlanding og afkrogning. 

Havde de første timer hele Bredningen som enefisker. Først over middag kom der et par andre både på vandet.

Bredningen og fjorden

Dronningborg Bredning er en del af Randers Fjord i Danmark. Randers Fjord  strækker sig omkring 30 km ind i landet og er en del af Kattegat.

Bredningen er en del af Gudenåens (flodens) oprindelige delta der strækker sig fra byen og videre nordpå.

Dronningborg Bredning er et vigtigt naturområde med rig biodiversitet, herunder en række fuglearter.

Tidevandet, der spiller en væsentlig rolle i nedre del af Gudenåen og i Dronningborg Bredning, har betydning for for fiskeriet. Bl.a. kan kraftigt stigende vand påvirke saltinholdet og fx gedderne aktivitet. 

230519 bredningen under vandet

I det brakke vand trives en række bundfaste vandplanter, bl.a. åkander som med sine store grønne blade flere steder dækker bunden. Også rankegrøden og pinsvineknop giver skjul til fisk og udfordringer til fiskeren!

230519 bredningen gedde

Der er altid drama når de stærke brakvandgedder lader sig friste...

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers