Finale med list!

Rena: Syvende og sidste tur i denne omgang!  Læs om en alternativ måde at komme i kasteposition på, og om en i øvrigt fantastisk dag! 
rena7.5
Sluttede turen med lidt vadefiskeri og lidt ørreder og stallinger!

Fredag den 12. Juli.  Torsdag aften, hvor vi var godt trætte efter en lang dag på elven, gik med en røget stalling, som ikke kunne tåle Mong's ellers venlige selskab, rødvin, øl og en enkelt whisky. Igen kom pavillonen til sin ret - forøvrigt den første der har holdt en hel uge!

En god beslutning!
Vadefiskeri. Efter morgenmaden beslutter jeg at krydse elven og affiske kanterne  angs det stryg, som i snart en uge har leveret den beroligende lydmæssige baggrund til de mange hyggelige lejrtimer.

Det viser sig hurtigt, at selv om der her i starten kun var sparsomt med insekter på vandet, så kunne både stallinger og ørreder lokkes til biddet af en højtflydende #10 Nelson Caddis. Oplevede flere gange, at fx. en ørred springer helt ud af vandet for at få bid i den store mundfuld.

I løbet af en god time og på en strækning på omkring 300 meter fanger jeg på denne måde seks ørreder og to flotte stallinger.

Endnu en heftig byge satte gang i klækningerne
Fandt en træstub med masser af mos på og sad derfor blødt og godt med ryggen til regnen og med front til elven. Hætten var trukket godt op, mens dråberne nærmest hamrede mig i ryggen... Endelig stilnede det af, og som på et fælles signal et eller andet sted fra, blev der dækket op med døgnfluer, vårfluer og slørvinger. Igen begyndte overfladeaktiviteten og jeg kunne godt to stanglængder opstrøms fra min plads se en ca. 50 centimeter stor ørred tage for sig af retterne. Flere Danica drev til at begynde med over ørreden. Men, men... Det var tydeligvis slørvinger og de mindre døgnfluer der her i begyndelsen af klækningerne havde fiskens interesse!

Sad vel omkring et kvarter og fulgte ørreden da den pludselig hapsede en Danica, og snart en mere. En Franch Partridge kom på forfanget og blev med et enkelt blidt kast placeret godt en meter opstrøms ørreden, som jeg under hele forløbet, tydeligt kunne se.

Uden dikkedarer blev fluen inhaleret. Ørreden satte, da den mærkede bedraget, kursen direkte ud i dybere og mere strømstærkt vand. Efter lidt "overlistelse" med stram line og spændt forfang, fik jeg ørreden ind i nærheden af nettet. Nærmere kom vi ikke hinanden i denne omgang - fluen havde løsnet sig. Forhåbenligt mødes vi en anden gang!

Klækningerne og overflade aktiviterne varede ved, og det blev til to ørreder og tre stallinger mere på min klassiske majflue imitiation, som jeg vist må have bundet et par stykker mere af til næste år.

Under den sjældent intensive klækning, blev det endnu til et par ørreder og stallinger.

Sjældent har jeg oplevet et så intens fiskeri, og jeg var mere end veltilfreds da elven blev krydset med en stor stalling i nettet. Der skulle lige ta's et billed inden genudsætningen - den sag klarede Mong med bravur.
rena7.13
Mindre Rena ørred som i det rolige vand mellem stenene tog den meget synlige tørflue. 
rena7.16
Vandstanden er sænket og strømhastigheden sat op. Under normale omstændigheder kan vi drive over trærstubbene!
rena7.18
Også stallingerne var i biddet denne fantastiske formiddag!
rena7.3
Fiskene holdes med hovedet modstrømmen så de kan få frisk vand gennem gællerne og genvinde lidt kræfter inden genudsætningen.
rena7.2
Nettet er af gummi hvilken er det meste skånsomme. Samtidig minimeres risikoen for smitte! 

Sammenkoblet, bundet og styret!

Fiskeriet havde åbenbart været bedst i det område hvor jeg havde tilbragt en stor del af dagen. Jan, Lars og Mong, havde ikke rigtigt haft heldet med sig. Her var det kun blevet til et par nkelte og nogle tilbud. Klækninger og fiskeri er tydeligvis fordelt på forskellige lokaliteter!

En fisk næsten midt i elven, på det blanke vand lidt opstrøms fossen, havde længe ringet og vist sin tilstedeværelse. Fra stolen under vores pavillion, havde vi det meste af tiden kunne kaste vores sultne blikke på den frygtesløse stalling, som tilsyneladende var uden for rækkevidde. Fisken var nemlig umulig at nå fra land uanset hvilken side vi forsøgte os fra. Fra pontonbåden var det heller ikke lige sagen, da en tur gennem det nærliggende stryg  var ensbetydende med opsamling et par kilometer længere nedstrøms - altså en længere og svedig fodtur.

Der blev snakket og spekuleret og langt om længe fandt vi på en løsning...

Planen!
Vi havde over et par øl og en cognac udtænk en plan der gik ud på  at koble min pontonbåd sammen med Lars's.

En godt 50 meter lang stærk snor blev bundet til en træstub opstrøms den genstridige fisk. Planen var, at jeg skulle så styre og fire os ned til fisken, mens Lars skulle koncentrere sig om fiskeriet.

Så kan det vist ikke blive ret meget bedreHoldt i snoren således at et skråt træk fik pontonbåden til at bryde strømmen som en planer jeg har set brugt af småbådsfiskere.

Langsomt, men sikkert nærmede vi os en god kasteposition. Der er virkelig strømpres og jeg kan kun lige med nød og næppe holde bådene. Får da også råbt til Lars, at knækker snoren eller mister jeg grebet så skal der ros mod land for fuld kraft! 

Og ja... I første kast huggede den intetanende stalling Lars's højtflydende majflue.

Stallingen, og den var stor, blev landet. Så langt så godt. Bare lidt ærgerligt, at stallingen hoppede ud af hænderne på Lars netop som jeg skulle til at tage et billede... Men skidt planen virkede!
rena.7.20
Jeg styre reb og både mens Lars koncentrere sig om fiskeriet. Bemærk vandpresset og stryget i baggrunden!  
rena7.9
Så kan den lære det! Lars har fået stallingen til at tage fluen og det gælder nu om at komme ind i mere roligt vand.  
rena7.4Så kan det vist ikke blive ret meget bedre! 
rena7.22
Sluttede turen med denne fine stalling. Glæder mig allerede til 30-års jubilæumsturen i 2013! 
rena.7.21
Har fundet en mega Jerk Bait i den tørlagte dele af søen. Et par lokale kunne også fange en stalling. Blot lidt ærgerligt at de ikke har forstået budskabet om at genudsætte de store fisk....Jan med en flot stalling. Ja, også spider vi bønner, flæsk og andet godt! 
{jcomments on}
 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers