Solotur med fisk og fremtidstanker!

Torsdag den 27. juli 2023.230727 rena henrik leth stallingNorge, Rena: Nyder roen og omgivelserne på en dag, hvor der blev fiskes efter ørreder, stallinger og helt/sik der fouragerede insekter på overfladen...

Spejde efter fisk og lægge strategi!

Efter et par dage med guideture og kursus, valgte jeg i dag at fiske for mig selv. Søsatte ved ni-tiden ved Holmen og så frem til en dag hvor jeg ville fiske efter udvalgte stallinger og ørreder. 

Vandstanden er stabil og høj (mere end en halv meter højere end under hedebølgen i juni), hvilken gør det vanskeligt at være vadefisker. På turen møder jeg da heller ikke nogle der fisker fra land eller vadende.

Som nævnt er det planen,  at jeg kun vil fiske efter udvalgte fisk - ørreder og stallinger som jeg på forhånd har set tage insekter på overfladen, i overfladefilmen, eller lige under.

Roede opstrøms og placerede båden i et område hvor jeg havde et godt udsyn. Nu skulle der ventes, iagtages, og når en fisk var spottet, lægges en strategi.

Rena elven er som følge af området geologi næringsrig og produktiv. Geologien betyder, at vandet der føder elven, er blevet beriget med diverse mineraler som har positiv betydning for bl.a. insektrigdommen. 

Fiskemæssigt blev til nogle fine ørreder og stallinger, som efter en tur i nettet blev genudsat.

Havde gerne taget et par helt med hjem til saltning og senere varmryging til servering for danske Kaj Kirkeby og Steen Ellemose der ankommer fredag aften. Heltene / sik'en tog fluen, men blev ikke hængende på krogen. 

Tanker om fremtiden

Jeg har i fire årtier fulgt fisk og insektliv i Rena elven. Ikke meget har forandret sig, og på trods af mange lystfiskere og stort fiskepres, føler jeg at fiskebetanden er ved godt "helbred"... Hvis jeg skal give en vurdering, har forvaltningen med catch and release, fangsbegrænsning og størstemål, resulteret i flere og større ørreder og stallinger.

Elven og fiskeriet har stor betydning fo lokalsamfundet og det er vigtigt fortsat at udvikle en integreret forvaltningsstrategi, der tager hensyn til både fisk og insekter, så Rena elvens økosystem bevares og beskyttes for kommende generationer. Dette kræver samarbejde mellem myndigheder, lokalsamfund, interessegrupper og forskere for at sikre en bæredygtig fremtid for elven og dens biologiske mangfoldighed.

230727 rena henrik leth trout

Dagens første ørred stod i en strømrende og sippede døgnfluer. Brugte vel omkring en halv time for at komme i position uden af skræmme den sky og forsigtige fisk.

230727 rena henrik leth regn

Har opankret båden og sidder helt stille og nyder omgivelserne og den stille sommerregn. Får også tænkt tanker om fremtiden og hvad resten af livet vil bringe af oplevelser.

230727 rena henrik leth elven rolig

Har valgt en position hvor jeg har et godt udsyn over et et stort område. Snart ser jeg stallinger og ørreder, og det gælder nu om at komme i kasteposition uden af skræmme eller advare fiskende. Min Anderson Mosqeeto er perfekt til dette!

230727 rena henrik leth trout stonefly

Dagens sidste ørred. Efter 6 timer i båden med kun få kast til stallinger og ørreder som jeg på forhånd havde udvalgt og sneget mig ind på, sluttede jeg godt mæt af gode oplevelser.

230727 rena henrik leth vandstand

Kan ikke huske, at jeg tidligere har oplevet en så høj sommervandstand som vi oplever det nu. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers