Inderfjord og Havn

Randers Havn strike

Havneområdet er verdendensberømt for sit aborrefiskeri. Engang imellem bliver der dog også fanget ørreder, laks, sandart, gedder og såmænd også torsk!

Populær fiskeplads!

Havnen er en populær fiskeplads.

Store mængder småfisk, bl.a. millingerne er årsagen til, at der også er mange aborrerne og til tider sandart laks og ørred i området.

På trods af afspærringer, kan der flere steder fiskes fra kajen. (fluefiskere skal dog passe på ikke at kroge en cyklist i bagkastet!)

Det er bedst at fiske fra båd, men der er også en række gode landpladser. Ved haveforeningen "Venezuela" findes der lige nede for kiosken en fin fiskeplads, både til flue, spinne og ormefiskeri.

Skarv

Desværre har skarven også fundet ud af at der i havneområdet er fisk. Har tit oplevet at en flok skarv på op til 50 fugle jage i "Det Blinde Løb". Det foregår ved at skarvene i formation jager fiskene op i bundet af havneløbet. Når fiskene er samlet starter ædegildet. Aborre, småskaller, smolt og millinger ender i stort antal i de mange skarvmaver. 

Når bestanden af aborre de sneste år er reduceret, er en del af forklaringen her.

Brakvands aborrer

Erfaringsmæssigt findes de største og fleste aborre i Randers Fjord i området fra sammenløbet af nordhavnen og Gudenåen og ud til og med Dronningborg Bredning.

Spis ikke for mange!

På trods af at der fiskes midt i en større by, smager aborrerne, ligesom de sandarter der også jævnligt fanges her, herligt. Husk dog på at målinger har påvist at fiskenes indhold af tungmetaller og andre giftstoffer ligger tæt på grænseværdierne. Altså ikke aborrer for tit på middagsbordet.

Slæbested

Du finder det offentlige på adressen: Bådevænget 10, 8930 Randers NØ.

Det et gratis at bruge slæbestedet. Skiltning viser vej. Brug P pladsen til bil og trailer så der er også er plads til andre.

Randers Havn aborre

Aborre fra havneområdet. Bemærk fluen.... Aborrerne jagede i overfladen!Randers Havn krukisland

Randers Bro danner grænsen mellem fjord og å. Nedstrøms broen er det saltvandsloven der er gældende. Opstrøms gælder ferskvandsloven.Randers Havn overblik

Indsejlingen til Randers og Randers Havn.Randers Havn Blindlob

Indsejlingen til det "Blinde Løb".Randers Havn ISPS

Også Randers Havn er blevet terrorsikret. Selv om du ikke længere kan færdes overalt på havneområdet, er der dog gode muligheder for at komme til at fiske. 

Kort over området

Kommunens hjemmeside om naturen, vandstanden og meget andet. Her

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers