Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Info om fjorden

Randers Fjord harbour velcome

Ved indsejlingen til Randers skal der vælges mellem "Det Blinde Løb" eller Gudenåløbet

Fra Å til fjord

Randers Fjord er Gudenåens udløb i Kattegat.

Juridisk og administrativt begynder Randers Fjord ved Randersbro, dvs. inde i selve Randers.

Men den stærke strøm og det smalle løb, der allermest minder om Gudenåen, burde fjorden først starte efter Uggelhuse.

Efter sammenløbet med Allingåen og Grund Fjord breder fjorden sig ud og først her er der ved normale forhold så meget saltindhold, at man biologisk kan tale om en fjord.

Ser man på faunaen, burde Gudenåen først blive til Randers Fjord efter udløbet af Allingåen ved Grund Fjord.

Af praktiske hensyn har man dog valgt, at området nedstrøms Randers Bro er reguleret efter saltvandsfiskeriloven og dermed betegnes som fjorden! 

Randers  Fjord er ca. 30 km lang fra Randers til udløbet ved Udbyhøj.

Der er to færgeruter over fjorden; Én ca. midt i fjorden ved Voer-Mellerup og en anden, kabelfærgen mellem Udbyhøj Syd og Nord. 

Fjorden dannet efter istiden

I modsætningen til den nordligere Mariager Fjord, er Randers Fjord ikke skabt under istiden.

Efter at isen smeltede havde Gudenåen til udløb i Limfjorden. Uden det tykke tunge islag begyndte landskabet at hæve sig og syd for Fusingø Sø fandt vandet i Gudenåen østpå mod Kattegat. Den oprindeligt brede Randers Fjord blev dannet.

I dag er Randers Fjord kendetegnet ved at være omkranset af inddæmmede arealer og en bred rørskov. I nyere tid, er sejlladsen til og fra Randers gjort mulig og mere sikker ved, at der er gravet en kanal nord for Voer og ved at sejlrenden løbende bliver vedligeholdt og uddybet.

Specielt den ydre del af fjorden er påvirket af tidevandet. Omkring Udbyhøj, hvor fjorden er smallest, oplever vi både ved faldende og stigende vand, en efter danske forhold, meget kraftig strøm.Randers Fjord current

Specielt i yderfjorden er der en kraftig strøm. Randers Fjord digging

 

For at sikre sejladsen til erhvervshavnen i Randers skal sejlrenden ind i mellem uddybes. Randers Fjord pollene guide

Vi strækker ben på Pollene ved fjordens udløb i Kattegat.

Læs mere her:

Randers Fjord Naturpark 
-

 Randers Fjord Fiskeregler pr. 1. januar 2017

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers