KV17: Debatmøde om Gudenåens fremtid

Lørdag den 7. oktober 2017.171007 gudenaa reetableres meeting

Gudenåen nedstrøms Svostrup Bro.  God strøm og sving. Nogle kilometer længere nedstrøms omdannes det frie åløb til et stillestående vandmagasin. Tangeværkets spærring har bl.a. negativ indflydelse på vandrefiskene og vandmiljøet.

171007 gudenaa reetableres

I stedet for, i al evighed, at bruge millioner af kroner på grødeskæring findes der en bedre og billigere løsning!

Grødeproblemet

Vi kan "takke" vandremuslingen for at vandet er blevet klart.

Når landbruget så fortsat leverer masser af gødning, sættes der ekstrem god vækst i vandplanterne. Vandet bliver holdt tilbage og grundejerne klager. Kommunen er føjelig og er indstillet på at øge hyppigheden af grødeskæring, som blot resultere i at de tilbageværende vandplanter vokser endnu mere. Skruen uden ende!

Bedste og billigste løsning på grødevækst og høj vandstand, vil være at slippe Gudenåen fri. Tøm den kunstige sø og lad vandet i åen frit finde mod havet, godt hjulpet på vej af det 10 meters fald ålejet har på bunden af den kunstige Tange Sø.

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers