Forureneren betales!

Søndag den 15. oktober 2023.

231015 drain nareingsstofferSkatteborgerne betaler: Først for indæmning af fjorden og efterfølgende tilskud til opdyrkning. Det næringsrige vand fra drænkanalen pumpes ud i fjorden, hvor det nære algerne som senere kvæler ålegræsset og skaber iltsvind.

Ikke flere undersøgelser - brug for handling!

Skal vores havmiljø reddes, er det nødvendigt at udtage udtage de intentsivt dyrkede lavbundsjorde. Dette vil også gavne klimaet!

I Danmark opdyrker vi hele 600.000 hektar mere landbrugsjord, end vores skrøbelige vandmiljø kan tåle. Det er en tragedie, men endeligt begynder det at blive klart for de fleste danskere.

Vi bor i det eneste land i verden, der har formået at tage livet af sit eget hav. 

Overses i debatten

Den største del af denne jord ville slet ikke være rentabel at dyrke, hvis det ikke var for landbrugsstøtte. Med andre ord er det penge fra vores egen bankkonto, der har betaler for disse ødelæggelser.

Husk også på, at det er resultatet af vores krydser på stemmesedlerne, der har formet politikken og dermed besluttet  skæbnen for vores miljø.

Som samfund har vi indtil nu accepteret og finansieret denne udvikling. Men nu er det tid til at sige stop. Det danske Folketing skal tage ansvar og levere de nødvendige ændringer. Hvis ikke, må vi gøre vores stemme gældende ved næste valg.

Danmark er et landbrugsland, og det er en del af vores identitet. Men vi kan ikke længere se os selv i øjnene som nation, hvis vi ikke handler nu. Miljøet lider, og det er på tide, at vi alle står sammen for at beskytte vores skrøbelige vandmiljø. Vi har kun én planet, og vi har pligt til at passe på den. 

Det er i øvrigt kun få år siden, at et flertal i Folketinget tillod landbruget at udlede markant mere kvælstof i havmiljøet (Landbrugspakken) . Dengang kom det også frem, at lovpakken byggede på stærkt vildledende og forskønnede beregninger for miljøkonsekvenserne (Gyllegate).

Læs også: En fritløbende Gudenå og en genskabt Randers Fjord! og Vision for Gudenåen og Randers Fjord!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers