Nordic Waste og en mulig flytning af Allingåen

Mandag den 12. februar 2024.240212 kort allingaa vissingNordic Waste: Alling åen udgør en afgørende og værdifuld del af vores lokale økosystem. De seneste trusler mod åens velbefindende, såsom forurening fra Nordic Waste, har udløst bekymrende planer om at omlægge øvre del af Alling åen til Vissing Bæk og Lilleåen. 

Har sammen med biolog Biolog Kim Pless-Schmidt skrevet følgende debatindlæg: 

Bevar Alling åen i sit oprindelige leje

Dette er dog en beslutning, der bør mødes med stor skepsis og modstand fra lokalsamfundet.

En omlægning af Alling åen ville ikke kun forstyrre den naturlige balance i vores lokale miljø, men det ville også medføre alvorlige konsekvenser for både nær miljøet og faunaen. Først og fremmest ville dette have en betydelig indvirkning på Vissing Bæk og Lilleåen, hvor sandvandring og erosion ville blive uundgåelige som følge af den øgede vandføring. Dette ville kræve omfattende indgreb i naturen, med nødvendige ændringer i bredden og dybden af Vissing Bæk, hvilket ville ødelægge det eksisterende økosystem.

Desuden er der en reel risiko for, at sygdomme, som allerede er konstateret i Alling åen, kan sprede sig. Eksempelvis er der er blevet konstateret krebsepest i den nedre del af Alling Å, som muligvis kan befinde sig i den øvre del nu. Ved at flette Alling Å sammen med Lilleåen vil der være mulighed for, at sygdommen lettere spreder sig videre i Lilleå samt Gudenå systemet. 

En omlægning vil også have negative konsekvenser for det område, hvor Alling åen oprindeligt løber ud i Grund Fjord. Den manglende vandføring i dette område kan forstyrre det lokale økosystem og medføre skadelige virkninger på fauna og fiskebestande.

Endelig skal vi ikke undervurdere de potentielle erstatningskrav fra lodsejere, hvis ejendomme påvirkes negativt af omlægningen. Dette kunne påføre kommunekassen endnu en betydelig byrde og skabe uønskede økonomiske konsekvenser.

Det er vigtigt at erkende, at en beslutning om omlægning ikke kun påvirker Randers Kommune, men også Faurskov og Norddjurs Kommune, da Alling åen strækker sig gennem disse områder. 

Derfor kan en sådan beslutning ikke træffes ensidigt, men gennem en samarbejdsindsats, hvor alle berørte kommuner deltager aktivt i beslutningsprocessen.

Alt i alt er det klart, at en omlægning af Alling åen til Vissing Bæk og Lilleåen er en dårlig idé. 

Vi opfordrer myndighederne og beslutningstagerne til at lytte til bekymringerne fra lokalsamfundet.

Ydeligere spørgsmål

Hvad med Ginnerup Bæk. Et fint gydevandløb der fortsat vil løbe forbi Nordic Waste?

Hvad med afstrømningen af forurenet vand fra Nordic Waste? 

Notat fra Kim Pless-Schmidt, Akvatisk biolog og smådyrsspecialist hos AkvaKim I/SCVR-nr.: 43759396

På nuværende tidspunkt planlægger Randers Kommune at føre den øvre del af Alling Å sammen med Lilleåen. Denne plan hedder "Plan E - Vissing Bæk". Her ser jeg dog, at der er nogle konsekvenser ved denne handling, som man skal overveje grundigt. De er følgende:

Fysiske og morfologiske forhold i Vissing Bæk: Ved at den øvre del af Alling Å bliver koblet til Vissing Bæk vil Vissing Bæk skulle håndtere mere vand end den har i sig lige nu. For at kunne håndtere dette vand, uden af det oversvømmer kanterne, skal bredden eller dybden ændres. Dette vil have en indflydelse på den nuværende flora og fauna, som er tilpasset til den morfologi som Vissing Bæk har på nuværende tidspunkt. Hertil kan man stille spørgsmålet: Vil Vissing Bæk blive forværret faunistisk ved tilkoblingen af Alling Å?

Ændring i vandmængden i Lilleåen: Dette punkt understøtter også tidligere. Ved at koble Alling Å på Lilleå systemet skal Lilleå systemet kunne håndtere den mængde vand, som kommer fra den øvre del af Alling Å. På nuværende tidspunkt er Lilleåen tilpasset til den mængde vand den plejer at have, men ved at koble Lilleåen sammen med Alling Å kommer der flere liter vand som åen nu skal understøtte. Igen så skal åen blive dybere eller bredere for at gøre dette - og hvilken indflydelse vil det have på resten af systemet?

Åer er næsten lukket systemer: Selvom vi har mange vandløb i Danmark, så er åerne ret "lukket systemet". Hvis der opstår sygdom i et å-system som f.eks. den dødelige fiskesygdom IHN eller krebsepest er det muligt at kunne lave foranstaltninger der undgår spredningen af disse sygdomme. I Alling Å er der konstateret krebsepest i 2022 af DTU-AQUA. Det skal nævnes, at det blev fundet i den nedre del af Alling Å. Hvis Alling Å kobles sammen med Lilleåen vil der være mulighed for at krebsepesten kan sprede sig til Lilleå systemet - og hvilken konsekvenser vil det ikke have for vores hjemmehørende flodkrebs (Astacus astacus)? Du kan læse om Alling Å og dens påvirkning af krebsepest i den vedhæftede pdf (der starter med 401-2022) på side 33.

Konnektivitet for fisk, smådyr og planter: Et af argumenterne for at Alling Å skal tilkobles Lilleåen er for at sikre konnektivitet samt at dyrene kan vandre opstrøms og nedstrøms i vandløbet. Dog er min egen erfaring, at den smule opstrøms strækning der er i Alling Å er rigelig til at kunne understøtte de populationer der er af smådyr på nuværende tidspunkt. Her må man vente på at forholdene ved Nordic Waste bliver forbedret samt at der kommer styr på jorden samt de miljøfremmede stoffer - det er fokus lige nu. Fiskene og smådyrene skal nok komme tilbage til systemet på et senere tidspunkt når Alling Å er tilkoblet et system igen. Nyere undersøgelser fra opstrøms Nordic Waste i Drostrup Bæk der løber ud i Alling Å viser, at DVFI-scoren ligger på 6 (god økologisk tilstand) i 2020. Derfor har Alling Å en rekrutteringskilde fra dette vandløb opstrøms. Stationerne fra Dostrup Bæk er: 21006786 &  21003060

 Mit forslag er, at man holder Alling Å samlet i sit eget system for at respektere vandløbets historik, geologi samt natur. Hertil vil der være mindre risiko for at påvirke et andet vandløbssystem negativt på mange forskellige fronter (se powerpoint fra Randers Kommune). Jeg vil anmode om, at "Plan G - Nyt trace" bliver overvejet. Pumpeløsningen vi har på nuværende tidspunkt er ikke stabil (med nedbruddet her forleden). Når der er kommet styr på Nordic Waste situationen vil jeg håbe, at man vil ligge Alling Å tilbage i sit gamle forløb, hvis det er ansvarligt at gøre sådan.

Hertil vil det være godt, hvis man overvåger faunaen i Alling Å løbende på dybdegående niveau (udvidet niveau) for at tilegne sig den bedste viden omkring dyrenes vandring og hertil tilpasning til både opstrøms, nedstrøms og i det nylagt vandløbssystem.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers