Trusler og ingen fisk!

Fredag den 18. marts 2022. 220318 kobberhagen hjelm

Kobberhagen: I baggrunden ses øen Hjelm og det farvand hvor Aarhus kommune på et yderst tvivlsomt grundlag vil dumpe giftigt og forurenende  havneslam. 

Fisketomt 

Søsatte ved Kobberhagen.

Solen var fremme og vinden kom fra det vestlige hjørne, skråt fra land. Vandet var klart og indbydende...

Fiskede tæt på strenden og over dybere vand. Forskellige fluer blev bundet på forfanget - håbet har vi stadig... Vi er tålmodige!

Hverken Lars Andersen, Henrik Minor Vedel eller de øvrige lystfiskere vi mødte, så eller mærkede noget til fisk i dag.

Havmisbrug

Alle der elsker vores kyster og vores Kattegat skylder de gode mennesker i foreningen BLAK - Nej til Havbrug 

Efter fisketuren kørte vi til receptionen til fordel for den nye bog af Steen Ulnits - HAVMISBRUG. Bogen som giver læseren en grundig indføring i de miljøulykker som havbrug og musligeopdræt forårsager, er et must for alle der vil vores havmiljø.

Færre fisk - flere rapporter

Samtidig med at der fra årtusinde skiftet blev reduseret i udsætningerne af ørreder har de flst oplevet et ringere fisk. 

Ikke nok med at ørrederne er blevet færre, så har vi også været vidne til at de kystnære torsk og sej er forsvundt (opfisket). Senest er multerne som for blot nogle få år siden kunne findes tæt på land, forsvundet... 

I stedet for fisk og udsætninger, har vi i stedet fået et utal af rapporter hvilket bestemt ikke var intentionerne da fiskekortet blev vedtaget. Forskning og vandløbsforbedringerne skulle fortsat være en opgave der skulle løftes af det offentlige, lød det...

Også når det gælder forvaltningen af fiskebestanden har politikerne svigtet. På trods af advarsler, lod man det ødelæggende fiskeri med bundtrawl fortsætte. Udledningerne renseanlæg, blev mange steder heller ikke taget alvorligt. Og sidst blev der vedtaget en "landbrugspakke" der øgede mængden af næringsstoffer med deraffølgende iltsvind dramatisk. 

De fleste der færdes langs kysten og kystnært kan nikke genkendene til ovenstående. Budskabet må være, at der er brug for en redningsplan og ikke havbrug og muslinge opdræt som er beskrevet og planlagt i henhold til den såkaldte Havplan. 

220318 kobberhagen blaeretang

 Klart vand og fint blæretang ved Kobberhagen - desværre heller ingen fisk i dag!

220318 kobberhagen steen ulnits

Sluttede dagen med en reception på Havmøllegården. Anledningen var udgivelsen af bogen Havmisbrug af Steen Ulnits.

220318 kobberhagen udsaetninger

Samtidig med at udsætningerne af ørreder er reduceret, er fisk som fx torsk, sej, skrubber, rødspætter og multer stort set forsvundet fra vores fjorde og kystnære farvande. Derudover er ørredfiskeriet de fleste steder helt i bund.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers