danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Endnu en laksetur

Torsdag den 31. marts 2022.220331 gudenaa henrik leth

Gudenåen ved Randers: Det er endnu ikke lykkedes at få en laks til at tage fluen på strækningen mellem den gamle Laksegård og Jernbanebroen opstrøms Fladbro

Hurtige laks - store drømme....

Stort set alle laks der fanges i Gudenåen registreres.  Ikke overraskende fanges hovedparten eller omkring 80 procent af de eftertragtede fisk ved Bjerringbro. Laksen svømmer hurtigt forbi Randers og Langå.

Udgiften til laksesmoltene betales af foreningerne og kommunerne vel vidende, at der uden udsætninger ikke var en eneste laks i Gudenåen

Når hovedparten af laksene fanges ved Bjerringbro, er det fordi det er her at Tangeværket effektiv spærre for laksens videre færd op i Gudenåen, ligesom det også er på her at der findes nogle standpladser. 

Standpladser

Da prampdragerne trak deres fladbundede pram, kaldet en Kåg op af Gudenåen, blev der fjernet et utal af større sten som besværliggjorde sejladsen. 

Spørgsmåler er nu, hvorfor ikke genudlægge stenene og dermed skabe standpladser for ørred og laks og bedre forhold for insektlivet m.m.? 

Bl.a. er der på den brede strækning af Gudenåen,  mellem Fladbro og Laksegården, mange oplagte pladser hvor der kunne udlægges sten uden at genere kajak og andre sejlere. 

Med standpladser kunne Gudenåen ved Randers og Stevnstrup blive langt mere attraktiv for de laks, som kommunen også økonomisk bidrager til. 

Dagens tur 

Søsatte igen ved Stevnstrup og fiskede nedstrøms til Nørreåens udløb. Sejlede derefter de små 4 kilometer optrøms til Laksegården. Herfra fiskede jeg med strømmen retur til til Stevnstrup.

En fantastisk måde at opleve åen på og også en dejlig måde at fiske på. 

Laks blev det ikke til. Derimod fangede jeg endnu engang en gedde der ikke kender de nye fredningstider. Gedden tog min Uldsok der efter sigende skulle være en god flue til Gudenåens laks. 

Ta'r nu lige en pause inden jeg igen forsøger mig på strækningen. Håber sammen med mange andre på, at der kommer "nye" laks op, og at en enkelt eller to ta'r ophold i den nedre del af Gudenåen.

220331 gudenaa laksegaard

Gudenåen nedstrøm den gamle Laksegård.

220331 gudenaa gedde lakseflue

På trods af jeg ikke fisker over de sædvanlige geddespots, kan naphans ikke holde sig fra min lakseflue - i øvrigt den nyklassiske "Uldsok".

220331 gudenaa bygevejr

Kort tid efter jeg havde sat mig i båden blev solen dækket af skyer. Det blev koldt!

1000_200_aborre.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers