Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Drømmen om påskelaks

Fredag den 15. april 2022.220415 gudenaa boat stevnstrup

Gudenåen ved Randers: Efter seks fiskedage og havørreder i det sydsvenske var det tid til at forsøge at finde en laks i den lokale å.

Vind, fugle og manglende standpladser...

Da jeg ankom og pakkede båden ud hilste jeg på et par lystfiskere. En med spinnestang og en med en tohåndstang. De havde fiske opstrøms Stevnstrup og kunne ikke berette om fisk....

Det var lidt mere køligt end jeg havde håbet på. Vinden var frisk og kom fra nørdøst. 

Vandstanden lå i den høje evne og strømhastigheden så svag, at jeg flere gange blev blæst op mod strømmen. 

Sejlede opstrøms til Laksegården hvor jeg startede fiskeriet. 

Gav igen nyklassikeren "Uldsokken" på en synkeline en chance. 

På vejen nedstrøms kunne jeg flere gange nyde synet af nogle lavthængende musvåger, masser af gæs og to gange isfugl. 

God mening at etablere standpladser

Den nedre del af Gudenåen løber de fleste steder monotont. Der er ikke mange stanpladser og slet ikke nogle synlige standpladser til laks og ørred. 

Ved at udlægge store sten på en del af strækningen, ville der kunne etableres standpladser som kunne holde på laksen, således den smukke fisk ikke hurtigts mulig svømmer opstrøms mod Bjerringbro og det spærrende gitter ved Tange værket. 

Der går skønsmæssigt mellem 1500 og 3000 laks op i Gudenåen. Kun få procent bliver fanget i den nedre del af Gudenåen. 

Der er rigeligt med plads i denne del af Gudenåen, og selv om der blev udlagt store sten i den del af åen, ville der rigeligt plads til fortsat sejlads med store dybtgående motorbåde, hvis det er det der ønskes. 

Fiskeriet

På dagens tur blev det ikke til fisk. Hverken mærkede eller så noget til laks eller ørred. Heldigvis har gedderne fundet ud af, at de er fredet frem til den første maj. 

220415 gudenaa greenland sving

Opstrøms Grønlændersvinget. Jeg affisker åen mens jeg driver nedstrøms.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers