Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

God tur på åen

Tirsdag den 9. maj 2023.230509 gudenaa gedde Gudenåen ved Randers: Vinden blæste kraftigt opstrøms og vandstanden var lav. Var heldig og fik "hilst" på en håndfuld gedder. 

Småjusteringer og gode oplevelser!

Startede med at justere sæde og fodhvilere på min nye Anderson Mosqeeto.

Fik hurtigt båd og grej ned til åen, som igen i dag var lavvandet. Østenvinden giver lav vandstand i fjorden og i den nedre del af Gudenåen.  Strømmen var svag og med den kraftige opstrøms vind kunne jeg fiske uden at bruge mange kræfter med svømmefødder og årer.  

Fiskede fra Naturcenteret og nedstrøms til jernbanebroen. 

Ud over at kunne lytte til gøgen, og kikke på fiskeørn og isfugl, kunne jeg også glæde mig over at gedderne i dag lod sig friste af mine fluer. 

Heldigvis var dagens gedder kroget perfekt således at fluen kunne frigøres uden at jeg skulle løfte gedden fri af vandet. 

Sluttede turen ved 2-tiden hvor vandstanden var lav.

Med bidmærker!

Et par af dagens gedder havde tydelige sår og ar over ryggen - lignede et par rigtige slagsbrødre.

Når gedder parrer sig om foråret, kan de bide hinanden under legen, hvilket kan resultere i tydelige bidmærker på fiskens krop.

Bidmærkerne viser sig normalt som røde, hævede områder og kan være et tegn på, at fisken har deltaget i legen. Bidmærkerne kan også være et tegn på, at gedden har været udsat for angreb fra fx en odder.

Selvom bidmærkerne kan se voldsomme ud, er de normalt ikke skadelige for gedden og vil heles over tid. Gedden er en sejlivet fisk, der er kendt for at kunne overleve selv alvorlige skader på kroppen. 

230509 gudenaa john larsen flue

Prøvede en af de fluer som John Larsen sendte mig. Det blev til et par gedder! 

230509 gudenaa henrik leth

 Det er ikke en UFO du ser i baggrunden, men derimod Randers Regnskov som falder godt ind i den bynære natur.

230509 gudenaa sno

Min ven sno krydser Gudenåen  i god stil!

Lidt om snoen

Snoen er en ufarlig slange, der normalt lever af små gnavere, insekter og andre smådyr. På mine ture møder jeg ofte snoen, typisk når den elegant krydser Gudenåen.

Snoen er en relativt lille slange, der typisk bliver omkring 60-80 cm lang, men nogle individer kan blive op til en meter lange. Den har en slank krop og en karakteristisk sort hoved med en markant hvid krave rundt om nakken.

Snoen er en dagaktiv slange, der lever i mange forskellige levesteder, herunder skove, enge, heder og moser.

Selvom snoen er ufarlig og normalt flygter ved synet af mennesker, er det stadig vigtigt at respektere dyrets naturlige adfærd og ikke forsøge at håndtere eller forstyrre det. Hvis du ser en sno, så lad den være i fred og beundre den på afstand. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers