Debat: Mariager Fjord

Tirsdag den 13. august 2019. 190813 mariager debat ungdom fremtid

Skal der være ørreder til fremtidens lystfiskere skal den nuværende forvaltning af fiskebestanden revideres.

Der er mange interesser når det drejer sig om at benytte fjorden.

Jeg behøver blot at nævne lodsejerne, landbruget, erhvervssejlads til Hadsund, Mariager og Hobro, lystsejlere, ornitologer, lystfiskere og fritidsfiskere. 

Derudover har kommunen og fx turisterhvervet store interesser fjorden. 

190813 mariager debat morning

Mariager Fjord har alle forudsætninger for for at blive et endnu mere  attraktivt fiskevand - et stort aktiv for lokalområdet.

Udfordringer

Det lyder simpelt og indløsende, men at få formuleret, vedtaget og overholdt nogle regler der kan sikre en bæredygtig udvikling til gavn for fællesskabet, fiskene og fjorden, kræver indsigt og politiske mod. 

Adgangsforhold 

Selv om vi de seneste år har fået flere adgangsveje lukket for offentligheden, er Mariager Fjord stadig rimelig tilgængelig. 

Men med færre adgangsveje og flere lystfiskere, oplever vi dog et større pres på de tilbageværende adgangsveje og fiskepladser.

Der skal ikke meget mere fiskepres til, før end der eksempelvis bliver problemer med parkering.

190813 mariager debat fiskelykke

Der er fortsat mange gode offentlige adgangsveje til fjorden fra bl.a havneområdet i Hobro og Bramslev Bakker.

Fiskepres og forvaltning

Fjordens ørredbestand er naturlig. Alle fiske er klækket i åer og bække med udløb i fjorden.

TRor desværre at der på forskellig opfiskes så mange ørreder, at ikke alle gydebankerne i fjordens vandløb  kommer i brug. Er dette korrekt, vil det øjeblikkeligt påvirke bestanden negativt. 

Også de vintre, hvor fjorden islægges, skabes der problemer for bestanden. For når isen lægger sig på fjorden, søger mange af fjordens skarv søger så op i vandløbene hvor de effektivt jagter ørrederne. 

Skarven er en effektiv fisker både i åen og i fjorden!

Problemet er ikke blevet mindre af at bestanden af skrubber, ål og ålekvabber er reduceret. 

190813 mariager debat turister

Norske fisketurister har indlogeret sig lokalt og hyret en fiskeguide.

Forslag

 1. Fangstbegrænsning. For at sikre et fortsat godt fiskeri og en sund ørredbestand, er vi mange der genudsætter ørrederne.Men når flere, også tilrejsende lystfiskere, skal have gode oplevelser og smukke fangster, må det sikres, at der altid er rigeligt med ørreder på gydepladserne og at opvækstforholdene i vandløbener er optimale.
 2. Ingen selvfiskende redskaber. Sidder ørreden først i garnet er den så godt som død. Garnfiskeri og genudsætning er ikke nogen god kombination, og ikke en mulighed ved moderne fiskeriforvaltning.
  Et andet problem er de mange ruser. Specielt i august og september kan ruserne stå så tæt, at lystfiskeren ikke har mange chancer for at fiske og samtidig overholde kravet om 75 meters afstand.
  Ruserne er sat for at fange den udrydningstruede ål.
 3. Skarv regulering. Uden naturlige fjender er skarvbestanden vokset. Også i Mariager Fjord er der flere kolonier.
  I kolde vintermåneder går det ud over ørrederne i åen og i april og maj går det 1. kraftigt udover bestanden af de udtrækkende smolt.
 4. Gydebankeoptælling og kontrol. For at få en fornemmelse af bestanden af ørreder, er det vigtigt at have et overblik over bestanden af ørreder på gydepladserne. Bliver alle gydebanker benyttet? Hvis ikke, kunne noget tyde på at der er fiskes for hårdt på ørrederne i fjorden og i åen.
  Optællingen af gydebanker og overvågningen af vandløbene, skal ses som et supplement til de regelmæssige bestandsanalyser.
 5. Mærkning af fredningszoner. Der skal arbejdes for en afmærkning af fjorden fredningszoner. Afmærkningen skal være enkel og klart fortælle om der er tale om en helårs, eller en halvårsfredning. Derudover er der brug for en vinterfredningen ved "Salten" hvor det varme vand på unaturligvis tiltrækker ørrederne.
 6. Genetablering af heltbestanden. Mariager fjords tidligere bestand af helt er helt sikkert indvandret fra Randers Fjord. Desværre er heltbestanden her fisket i bund her, og der er næppe længere nogen indvanding fra den sydlige nabofjord.
  Det kunne give god mening at opdrætte helt til udsætning. Det er heller ikke specielt vanskeligt.
  Inden det besluttes at ophjælpe heltbestanden, må der dog styr på garnfiskeriet.  I modsat fald vil en øget heltbestand øge fiskeriet med garn. Et fiskeri der også dramatisk vil skade ørredbestanden. 
 7. Arbejdspladser. Forvaltes fiskeriet i  Mariager Fjord optimalt, vil det mærkbart kunne komme lokalområdet tilgode. Udbydere af overnatningsfaciliteter, handlende, restauranter m.v., vil kunne nyde godt af de mange tilrejsende lystfiskere.
  Forskellige beregninger godtgør, at hver eneste lystfiskerfanget havørred bidrager med kr. 2.000 - til kr. 4.000 til den lokale samfundsøkonomi. Dette gælder også ørreder der genudsættes!
  3000 lystfisker fangede ørreder i Mariager er absolut ikke urealistisk.
  Ganges der op betyder det en øget økonomi i fjordområdet på mellem 7 mill. og 14 mill kr.
  Et veldrevet lystfiskeri kan altså medvirke til skabelsen af flere job og mere velstand i lokalområdet.
  Bemærk også, at de vilde ørreder er langt mere eftertragtede end udsatte fisk, og at rigtig mange gerne genudsætter disse attraktive fisk.
 8. Valget? Skal der satses på lystfiskerturisme og naturligt producerede ørreder, burde være enkelt at træffe de rigtige valg.
  I bl.a. New Zealand, USA, Island, i Bosnien, Slovenien og i dele af Norge og Sverige  har politikerne forlængst truffet beslutninger til fordel for naturen og  lystfiskeriet.
  Men har de danske politikere mod til dette?

Udsætninger?

Selv om det skulle lykkes at optimere alle fjordens gyde og opvæksttilløb, har jeg svært ved at se hvorledes den naturligt producerede bestand af ørreder kan overleve prædation fra skarv og sæl, fiskeriet med selvfiskende redskaber og et stort antal lystfiskere der gerne vil have fisk på grillen. 

Udover at vi fortsat forbedre gyde og opvæksmulighederne i vandløbene, er der tydeligvis også brug for andres tiltag. 

Har tidligere foreslået, at vi for at beskytte fjordens naturlige ørredbestand, skulle udsætte sterile regnbueørreder, der helt sikkert vil trives godt i den næringsrige fjord. Fredes og beskyttes den naturlige Mariager Fjord ørred samtidig, vil der på kort sigt kunne skabes et fiskeri i verdensklasse til glæde for både lokale og tilrejsende lystfiskere. 

Udsættes der eksempelvis årligt 30.000 sterile regnbueørreder på omrking 20 - 30 centimeter, der ikke "tænker" på andet at æde tanglopper, kutlinge, fjordrejer, dansemyg og andre insekter, ville der i løbet af et halvt til et år kunne fanges superfightende drømmefisk i hele fjorden. Skånes den naturlige ørredbestand samtidigt vil det være win, win for alle.... 

190813 mariager debat regnbue

Regnbueørreden behøver ikke være en fisk med skambidte finner og en dårlig kondition.