Stenrev, alger og hornfisk!

Søndag den 14. maj 2023.230514 udbyhoj admaerkning stenrevRanders Fjord: På dagens tur besøgte jeg stenrevene, som indtil videre kun er belagt med alger. Sten som har ligget længere tid i fjorden er dog bevokset med blæretang og muslinger.

Masser af hornfisk og lidt om strenrev og ålegræs

 Skulle ud til Floes for at aflevere lånebåd og svømmefødder fra lørdagens FFF arrangement. Benyttede ellers dagen til at søsætte ved Udbyhøj Syd og til at kikke lidt på de nye stenrev der er placeret inden mellem de 4 pæle med det tydelige kryds.

Vandstanden var meget lav og vandet var fortsat faldende. Til dem der ikke kende fjorden, kan jeg oplyse at der på dagen var en forskel på plus 50 cm. på høj og lav vandstand. 

Sejlede op mod strømmen til området hvor stenrevene starter. Lod mig drive med strømmen mens jeg filmede lidt og i øvrigt inspicerede stenene. 

Det var her vi for godt en måned siden udlagde lidt blæretang mellem de nyanlagte sten. Så flere af stenene med blæretang ligesom jeg bemærkede at stenene dannede strømhvivler.

Du kan se filmen fra dagens tur her: https://fb.watch/kxrg-dwKrH/ 

Lidt om ålegræs!

Jeg er sikker på at stenene nok skal blive liggende og at de i løbet af sommeren vil blive begroet med fx blæretang og muslinger. Er også sikker på at stenene vil skabe skjulesteder for rejer, kutlinge m.v. Hvad der deriomod er usikkert, er hvad der sker med et udplantede ålegræs. 

Som bekendt er Randers Fjord et lavvandet område med en 7-8 meter dyb sejlrende. Tidevandsstrømmen er ofte kraftig, men også skibstrafikken sætter gang i vandet! Spørgsmålet er om stenrevene der er placeret på kanten til sejlrenden kan skærme for ålegræsset som er en blomstrende plante, der vokser under vandet

Udplantning

Udplantning af ålegræs er en metode til at genskabe eller forbedre eksisterende ålegræsbestande i områder, hvor det er blevet ødelagt eller mistet på grund af menneskelig aktivitet eller naturlige årsager. Det kan også være en måde at etablere nye ålegræsbestande i områder, hvor der aldrig har været ålegræs før.

Der er flere grunde til, at ålegræs forsvinder. En af de største årsager er menneskelig aktivitet, som f.eks. forurening og skibstrafik.

Forurening kan føre til, at vandet bliver uklart og nedsætte lysgennemtrængningen, hvilket kan skade ålegræsset. Randers Fjord modtager angiveligt store mængder næringsstoffer bl.a. fra de indæmmede og opdyrkede områder. Her ville en gendannelse af den oprindelige fjord på alle måder (næringsstoffer, klima og biodiversitet), være et godt projekt. Læs mere her: Vision for Gudenåen og Randers Fjord!

Skibstrafikken i fjorden kan skade ålegræsset, eller rettere hive det op med rod som følge af den vandstrøm der dannes når der sejles i den smalle sejrende.

Endelig kan sultne svaner i løbet af vinteren æde løs af ålegræsset. 

I et tidevands- og brakvandsområde som Randers Fjord er der ikke tidligere foretaget naturgenopretning ved udlægning af stenrev og udplantning af ålegræs. 

Hornfisk

I visse områder var der hornfisk efter fluen i hvert eneste kast. Ofte pillede de blot lidt til fluen, andre gange bed de på.

Mødte også andre lystfiskere der i waders og fra joller der havde god held med de mange og bidevillige hornfisk. 

Ørreder eller andre fisk så jeg ikke noget til på turen i det dejlige forårsvejr! 

230514 udbyhoj alger

I den ellers strømfyldte fjord dannes der bagvande. Vandet køre rundt og alger og pollen samles! Fjorden har tydeligvis brug for færre næringsstoffer for at komme i en god ølologisk balance.

230514 udbyhoj lav vandstand

Den langvarige østenvind har "presset" vandet ud af Kattegat og Randers Fjord. 

230514 udbyhoj fjordens dag

På dagen kan du møde mig ved Udbyhøj Nord. Jeg er klar til en snak om stenrev, miljø og fiskeri!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers