Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Solopgang og kanonbåd

Søndag den 21. maj 2023.230521 udbyhoj solopgangRanders Fjord, Udbyhøj: Ankom fra morgenstunden og kunne for første gang nyde "Skolerevet" i den smukke solopgang. Skolerevet er et af de nyanlagte stenrev i Randers Fjord. 

Masser af hornfisk - ingen ørreder!

Det er ikke længere breaking news ikke at fange ørreder i Randers Fjord. På trods af ideel vandtemperatur, der burde få enhver havørred til at fylde sig med fjordrejer og kutlinge, så jeg ikke en eneste hverken på fluen, springe eller jagte.

Var fra morgenstunden eneste fisker i området. Lidt senere dukkede der dog vadefiskere op på sydsiden. Havde det været en tilsvarende dag for fx 10 år siden, ville jeg havde mødt adskillige trollingbåde, og også flere som mig selv. 

Det blev dog til fisk, til en del.... Flere steder var der hornfisk efter og på fluen i hvert eneste kast!

Kom vi vandet ved femtiden og sluttede ved ellevetiden for at deltage i indvigelsen af Kanonbåden, der vil kunne lånes til eksempelvis foreningsarrangementer.  

230521 udbyhoj john larsen reje

 Fiskede bl.a. med denne fine rejeimitiation som John Larsen syntes jeg skulle prøve...

230521 udbyhoj fedtemoj

Fedtemøg er betegnelsen for den brune og mere og mere hyppige algeart. Den findes i danske farvande, herunder fjorde, og kan danne tætte bestande i vandet og langs kysterne. Fedtemøg næres af det kvælstof der i store mængder tilflyder fjorden fra de store inddæmmede landbrugsområder og ditto i Gudenåen. 

Den breder sig ved at producere flydeblærer, der tillader den at flyde og bevæge sig med havstrømmene. Når den når kystområder, kan den fæstne sig til havbunden og danne tætte tæpper eller masser af tang.

Fedtemøg har potentialet til at have både positive og negative virkninger på økosystemet. På den positive side kan den skabe levesteder og beskyttelse for forskellige marine organismer. På den anden side kan dens tætte vækst kvæle eller blokere lys til andre marine planter og organismer, hvilket kan påvirke biodiversiteten og økosystemet negativt. 

230521 udbyhoj blaretang alger

Hvem vinder kampen om lyset? Blæretanget på nogle af de oprindelige stenrev er belagt med alger...Antallet af alger, der er nødvendige for at kvæle blæretang, kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder arten og væksthastigheden af ​​de involverede alger samt de specifikke miljømæssige forhold. Generelt er blæretang en robust og konkurrencedygtig art, der kan modstå visse mængder algevækst.

For at opnå en effektiv kvælning af blæretang er det ofte nødvendigt med en betydelig overvækst af konkurrerende alger. En præcis mængde kan ikke angives uden at kende de specifikke omstændigheder og den ønskede effekt. Derudover er der normalt behov for en langsigtet indsats, da blæretang kan være i stand til at komme sig efter kortvarige algevækstbegivenheder. 

230521 udbyhoj kanon boat

Indvigelse af Kanon båden. Kan lånes til fx forningsarrangementer. Mere på www.naturparkrandersfjord.dk

Om Udbyhøj

Under Englandskrigene var Danmark-Norge involveret i konflikter med Storbritannien. Udbyhøj blev brugt som et defensivt og strategisk forsvarspunkt mod britiske flådeangreb, da fjorden og dens indsejling udgjorde en naturlig barriere. Forsvarsanlæg og kanonstillinger blev etableret i området for at beskytte indsejlingen og forhindre fjendtlige skibe i at komme ind i fjorden.

Disse forsvarsforanstaltninger inkluderede kanonbatterier, skanseværker og fortifikationer, der blev bygget langs kysten. Formålet var at afskrække fjendtlige angreb og forsvare indsejlingen til Randers Fjord.

Det er vigtigt at bemærke, at Udbyhøj og dets forsvarsforanstaltninger i forbindelse med Englandskrigene er historiske og ikke længere aktive i dag. I øjeblikket er Udbyhøj en by med en hyggelig havn og en populær destination for lystsejlere og turister. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers