danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

En indsats for Gudenåen

Lørdag den 24. september 2016.160924 gudenaa affald gruppe

Dagens hold med affaldsfangsten fra Gudenåen!

160924 gudenaa affald henrik leth

Først en flaske og så en plasticskål fra vistnok en mulepumpe.

Vi prøver igen!

Et stel fra en scooter, flasker, dåser, patronhylstre og plastic høre ikke til i naturen og Gudenåen. 

Der var rimelig opbakning til dagens tur og det lykkes da også at få samlet en god portion skrald. 

Høj vandstand var dog lidt udfordrende og flere steder kunne vi se dåser på bunden, som vi desværre ikke kunne nå. Også den tætte vegation gjorde det vanskeligt at se alt affald. 

På et hurtigt møde efter dagens indsamlingvar der enighed om at vi prøver med en ny gang affaldsindsamling, måske i slutniningen af marts, inden fuglenes ynglesæson.