danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Ind i kampen mod havbrug!

Torsdag den 13. april 2017.17 havbrug tide randers

Et par gange i døgnet fyldes Randers og Mariager Fjorde med vand fra Kattegat!

Randers må stå sammen med Nord og Syddjurs Kommuner i kampen mod havbrug.

Opdræt af ørreder i den nordlige del af Kattegat, vil ikke alene forurene vandet ved Djursland. Også Randers og Mariager Fjorde vil blive belastet af den forøgede mængde kvælstof og den øgede forekomst  af alger. 

Specielt i sensommeren er der i forvejen mange alger i vores fjorde. Hvem husker ikke da Mariager Fjord i 1997 kollapsede som følge af iltsvind.

Begge fjorde er påvirket af tidevandet, som et par gange i døgnet presser store mængder relativt frisk Kattegat vand ind i fjordene. Typisk betyder tidevandet en stigning i vandstanden på omkring en halv meter. 

Lykkes det regeringen at få vedtaget lovforslaget, der tilllader flere havbrug og etableres der som forventet og frygtet et anlæg ud for den nordlige del af Djursland, er det slut med frisk iltgivende sommervand til både Mariager og Randers Fjorde. Fiskedød og svovllugtende fjorde kan meget vel blive en konsekvens af regeringens planer om fiskeopdræt i området. 

Randers Kommune bør derfor tilslutte sig de indsigelser de to djurslandskommuner allerede har indgivet mod de planlagte havbrug. 

Strøm og tidevand i Kattegat

Netto går strømmen nordpå - ud fra Østersøen gennem sunde og bælter via Kattegat og Skagerak til Nordsøen.

Til daglig kan strømmen dog i lange perioder være sydgående, hvis vinden presser vand ind fra Nordsøen. Og skifte regelmæssigt.

Det betyder, at forurenet overfladevand fra havbrug ud for Djursland kan cirkulere frem og tilbage mellem mundingerne af Randers og Mariager Fjorde i ganske lang tid, før det endelig forsvinder ud i Nordsøen. Alt afhængig af vind og strøm.

 Der er således god grund til at være på vagt i Randers og tilslutte sig de to Djurslands-kommuners protest mod de planlagte havbrug.