Inspiration og debat

Mandag den 5. februar 2017.Mariager debat trout dryfly

Udfordringer

Det lyder simpelt og indløsende, men at få formuleret, vedtaget og overholdt nogle regler der kan sikre en bæredygtig udvikling til gavn for fællesskabet, fiskene og fjorden, kræver indsigt og politiske mod.

Adgangsforhold 


Selv om vi de seneste år har fået flere adgangsveje lukket for offentligheden, er Mariager Fjord stadig rimelig tilgængelig. Men med færre adgangsveje og flere lystfiskere, oplever vi dog et større pres på de tilbageværende adgangsveje og fiskepladser. Der skal ikke meget mere fiskepres til, før end der eksempelvis bliver problemer med parkering.

Fiskepres og forvaltning

Fjordens ørredbestand er naturlig. Alle fiske er klækket i åer og bække med udløb i fjorden. Opfiskes der så mange ørreder, at ikke alle gydebanker kommer i brug, vil det øjeblikkeligt påvirke bestanden negativt.

Også de vintre hvor fjorden islægges, skaber problemer for bestanden. Når isen lægger sig på fjorden, søger mange af fjordens skarv søger så op i vandløbene og jagter ørrederne. De er effektive både i åen og i fjorden! Problemet er ikke blevet mindre af at bestanden af ål og ålekvabber er reduceret.

Forslag


Fangstbegrænsning. For at sikre et fortsat godt fiskeri og en sund ørredbestand, er vi mange der genudsætter ørrederne.

 Men når flere, også tilrejsende lystfiskere, skal have gode oplevelser og smukke fangster, må det sikres, at der altid er rigeligt med ørreder på gydepladserne og at opvækstforholdene i vandløbener er optimale.

Ingen selvfiskende redskaber. Sidder ørreden først i garnet er den så godt som død. Garnfiskeri og genudsætning er ikke nogen god kombination og ikke en mulighed ved moderne fiskeriforvaltning.Et andet problem er de mange ruser. Specielt i august og september kan ruserne stå så tæt, at lystfiskeren ikke har mange chancer for at fiske og samtidig overholde kravet om 75 meters afstand.


Ruserne er sat for at fange den udrydningstruede ål.

Skarv regulering. Uden naturlige fjender er skarvbestanden vokset. Også i Mariager Fjord er der flere kolonier. 
I kolde vintermåneder går det ud over ørrederne i åen og i april og maj går det kraftigt udover bestanden af de udtrækkende smolt.

Gydebankeoptælling og kontrol. For at få en fornemmelse af bestanden af ørreder, er det vigtigt at have et overblik over bestanden af ørreder på gydepladserne.

Bliver alle gydebanker benyttet?

Hvis ikke, kunne noget tyde på at der er fiskes for hårdt på ørrederne i fjorden og i åen.


Optællingen af gydebanker og overvågningen af vandløbene skal ses som et supplement til de regelmæssige bestandsanalyser.

Mærkning af fredningszoner. Der skal arbejdes for en afmærkning af fjorden fredningszoner. Afmærkningen skal være enkel og klart fortælle om der er tale om en helårs, eller en halvårsfredning

Genetablering af heltbestanden. Mariager fjords tidligere bestand af helt er helt sikkert indvandret fra Randers Fjord. Desværre er heltbestanden fisket i bund her og der er næppe længere nogen indvanding fra den sydlige nabofjord.
 


Det kunne give god mening at opdrætte helt til udsætning. Det er heller ikke specielt vanskeligt. Men inden det besluttes at ophjælpe heltbestanden, må der dog styr på garnfiskeriet. I modsat fald vil en øget heltbestand øge fiskeriet med garn. Et fiskeri der også dramatisk vil skade ørredbestanden.

Arbejdspladser. Forvaltes fiskeriet i Mariager Fjord optimalt, vil det mærkbart kunne komme lokalområdet tilgode. Udbydere af overnatningsfaciliteter, handlende, restauranter m.v., vil kunne nyde godt af de mange tilrejsende lystfiskere. Forskellige beregninger godtgør, at hver eneste lystfiskerfanget havørred bidrager med kr. 2.000 - til kr. 4.000 til den lokale samfundsøkonomi.

Dette gælder også ørreder der genudsættes! 3000 lystfisker fangede ørreder i Mariager er absolut ikke urealistisk. 

Ganges der op betyder det en øget økonomi i fjordområdet på mellem 7 mill. og 14 mill kr. Et veldrevet lystfiskeri kan altså medvirke til skabelsen af flere job og mere velstand i lokalområdet. Bemærk også, at de vilde ørreder som kan byde på er langt mere eftertragtede end udsatte fisk. 


Valget? Skal der satses på lystfiskerturisme og naturligt producerede ørreder, burde være enkelt at træffe de rigtige valg.I bl.a. New Zealand, USA, Island, i Bosnien og i dele af Norge har politikerne truffet beslutninger til fordel for naturen og lystfiskeriet.

Men har de danske politikere mod til dette? Frontpage Mariager Fjord

Omslaget til inspirations- og debatbogen. Bogen er smækfyldt med billeder og en omtale af fiskepladser, årstiderne, fiskene og fluerne. Kan frit downloades.

DOWNLOAD FRA BRAKVAND (pdf)

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers