danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault

Mandag den 11. juni 2018.180611 gudenaa national

Opstrøms Silkeborg og Tange Sø løber Gudenåen frit gennem en unik og smuk ådal.

Fremtiden for Danmarks længste vandløb skal ikke afgøres af snævre flertal i kommunalbestyrelserne. 

Den 158 kilometer lange å har sit udspring i Tinnet Krat, lidt vest for Vejle. Åen afvander et areal på størrelse med Fyn. Gudenåen løber bl.a. igennem byerne Ry, Silkeborg, Bjerringbro, Langå og Randers. 

Den 8. januar 1921 blev Tangeværket indviet. Ved opdæmning af Gudenåen opnåede man bag dæmningen et fald på 10,50 meter og skabte samtidig Tange Sø. Gudenåen var en gang for alle effektivt blevet spærret for vandrefisk og den tidligere raskløbende å tæmmet.

Værket havde oprindeligt koncession i "80 Aar fra den Dag at regne, da Værket ved Tange aabnes for Drift”, som det hedder. 

Desværre er koncessionen blevet forlænget flere gange. I 2013 indtil den 8. januar 2016  og i januar 2015 blev koncessionen endnu en gang forlænget – denne gang med 30 år.

Miljøet, vandrefiskene og befolkningen fortjener det bedre, og med status som et nationalt vandløb er fremtiden for Gudenåen et anliggende for Folketinget, som hurtigst muligt bør sikre åen et frit løb i overensstemmelse med Vandrammedirektivet, som Danmark har tilsluttet sig.

I øvrigt vil området opstrøms opstemningen ved Tange hurtigt og billigt kunne blive en enestående nationalpark omkransende en hurtigtstrømmende Gudenå!