danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

I god økologisk tilstand

Onsdag den 24. oktober 2018.181024 vand vedligehold uddyb

Skal vandløbene primært aflede vand, eller skal vedligholdelsen foregå så den bedst mulige økologisk tilstand sikres? 

Byrådet i Randers skal på et kommende møde beslutte, om kommunens vandløb primært skal vedligeholdes således at den bedst mulige økologiske tilstand sikres, eller om afledning af vand skal have første prioritet. 

Ikke overraskende kunne Venstre og Dansk Folkeparties medlemmer af kommunens Miljø og Teknik udvalg ikke støtte et forslag fra Socialdemokraterne og Enhedslisten om at "Randers Kommune lægger stor vægt på af efterleve kravene om god økologisk tilstand i vandløbene". 

Også et forslag om yderligere grødeskæring i Gudenåen blev afvist af Enhedslisten og Socialdemokraterne, der har flertal i udvalget. 

181024 vand vedligehold

For at sikre naturen bedst mulig trivsel og god afledning af vand, bør vandløbene vedligeholdes skånsomt. 

181024 vand vedligehold MU

Byrådet skal på et kommende møde debattere om loven skal overholdes og at kommunens vandløb skal efterleve kravene om god økologisk  tilstand. 

Natursyn 

Problemer med oversvømmelse og våde marker, kan ikke løses ved at rette åerne ud igen, grave dem dybere og fjerne vandplanterne,  Landbrugets problemer med de våde marker er selvskabte, og de begyndte i det øjeblik det intensive agerbrug rykkede ind i ådalene.

Selvskabte problemer

Rigtigt. Der blev skabt frodige marker da ådalene blev drænet. For når vandet forlader jorden, får afgrøderne en dejlig iltrig jord fuld af næringsstoffer at vokse i. Udbyttet er stort så længe det vare. I løbet af nogle år bliver al næringen spist af bakterier, og hele den drænede eng synker sammen. Det har været viden i århundreder.

Ud af ådalene

Kommunernes vedligeholdelse af vandløbene får altid skylden for oversvømmelserne.  Men der ikke er ikke noget at komme efter. Det ved landmændene godt. For hvis kommunerne misligholdte deres forpligtelser, kan de sagsøges, og det sker ikke....

Der er kun en løsning, og det er: Landbruget ud af ådalene. Da pløjning, dyrkning og tunge maskiner rykkede ned til åens bredder, rykkede landmanden ind i den risikozone, hvor åen hersker.

Vandløbets dynamik

Det gælder om at kende og udnytte vandløbenes dynamik. Des mere råderum vandløbet får  desto jævnere og mindre destruktivt bliver dets fremfærd nær udløbet, hvor byerne ofte ligger.