danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Naturen vandt i Randers Byråd

Mandag den 4. februar 2019.190204 nedklasse vand

Et af de mange mindre vandløb som Venstre og Dansk Folkeparti ikke ønskede skulle være omfattet af bindende plejeplaner. I Randers kommune er der ialt 42 kilometer vandløb som er blevet nedklassificeres og nu skal plejes af lodsejerne efter en plejeplan.

Læserbrev af byrådsmedlem Henrik Leth, byrådsmedlem Karen Lagoni, byrådsmedlem Anker Boje og byrådsmedlem og folketingskandidat Iben Sønderup, alle fra Socialdemokratiet

Efter beslutningen om at en række vandløb skal overdrages fra Randers Kommune til private lodsejere, har vi i byrådet haft en længere diskussion om, hvordan man kan sikre plejen af disse vandløb. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mener, at mange af vandløbene, også kaldet afvandingsgrøfter, ikke har naturmæssig værdi, og at man derfor ikke behøver at formulere en instruks for plejen af dem.

Men afvandingsgrøfter kan faktisk udvikle sig til naturperler, som man fx har set det ved Ferskvandssymposiet på Syddansk Universitet, hvor ferskvandsbiolog Jan Nielsen har vundet Wesenberg-Lund-prisen 2019 for sin indsats for at forbedre biodiversiteten og naturværdien i de små vandløb i Danmark.

Det kaldes naturgenopretning, og det er noget, vi i Socialdemokratiet gerne vil sætte meget mere fokus på. Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen fremsendte forslag om en plejeinstruks, som forvaltningen brugte som baggrund for udarbejdelsen af en instruks for vandløbspleje til de lodsejere, der overtager vandløbene. Den blev stemt igennem med et flertal på 17 ud af 31 byrådsmedlemmer. 

Lodsejerne kan nu ikke være i tvivl om, hvad de bør gøre. Og plejen af de små vandløb sikres. Naturen vandt. Det er vi rigtig tilfredse med.