danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Bedre end frygtet...

Fredag den 13. november 2019.190913 betandanalyse two trout

I baljen venter ørrederne på at "vågne op" efter bedøvelsen. Det tager vel et par minutter og snart efter svømmer de smukke fisk igen i bækken. 

Bestandanalyse

Torsdag den 12. september deltog jeg som frivillig medhjælper i undersøgelse af ørredbestanden i Øster Tørslev å, Tvede å og Bjerge Bæk.

For at undersøge antallet af ørreder elektrofisker vi på give strækninger, hvilken betyder at resultatet kan sammenlignes med tidligere befiskninger. 

Med et bærbart elfiskeapparat fiskes der opstrøms. Det er spændings forskellen mellem elektroden og den bagudhængende strømførende "hale" der bedøver de fisk der befinder sig i området mellem elektroderne.

Godt med ørreder

Vi startede ved Tvede å. Efterfølgende Øster Tørslev å og den lille tilvoksede Bjerge Bæk. Glædede mig over, at der på alle lokationerne var langt flere ørreder i forskellig størrelse end ved analysen for 6 år siden.

DTU vil i løbet af det næste halve år udarbejde en officiel rapport hvor resultatet af alle befiskningerne vil fremgå. 

God pleje gi'r flere fisk!

Er selvfølgelig glad for at vandkvaliteten i de undersøgte vandløb er god. Det er også tydeligt, at vandløb der vedligeholdes skånsomt så vandplanter og gydegrus ikke hårdhændet graves op, producere langt flere fisk end det vi ser i de vandløb der er helt tilvokset, eller gennem tiderne er blevet hårdhændet vedligeholdt.

Pilen peger på predation!

Det er selvfølgelig et spinkelt grundlag at drage nogle konklussioner på, men er dagens bestandanalyse gældende, peger meget på at nedgangen i antallet af ørreder i fjorden og åen skyldes predation. Tænker her på skarven.

Noget kunne også tyde på, at fisketrykket er for højt i forhold hvad der naturligt kan produceres af ørreder i gydevandløbene. Her er fangsbegrænsning og et forbud mod fiskeri med selvfiskende redskaber en løsning der må overvejes.

Alternativt må der som suppplement til de naturligt producerede ørreder, igen udsættes store mængler ørredyngel avlet på Gudenåens ørredstammer.

Helt sikkert nogle valg der politisk skal træffes. 

190913 betandanalyse bjerge baek

I den lille Bjerge Bæk, der på visse strækninger var vokset helt til, fangede vi også lidt ørreder.  Er overbevist om at skånsom håndholdt vedligeholdelse ville kunne  mangedoble bestanden af ørreder i løbet af få år. Bækken burde måske "adopteres" af en skole eller forening, der så kunne stå for vedligeholdelsen og samtidig sikre eleverne får motion og bliver undervises i biologi. 

190913 betandanalyse johan michael

Johan i blåt og Michael fra DTU har gjort grejet klar til første gennemfiskning. 

190913 betandanalyse michael

Michael fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) gennemgår vandløbet og notere strømhastighed, skjulesten, vandplanter m.v.

190913 betandanalyse sandvandring

Sandvandring er det største problem i vores gydevandløb. Problemet er at sandet "kvæler" den befrugtede ørredrogn, der ligger begravet i gydegruset. 

190913 betandanalyse skema

Kolonnen til venstre er ørrederne i størrelse efter første gennemfiskning. Til højre antal ørreder fanget efter anden gennemfiskning.

190913 betandanalyse two trout

De bedøvede ørreder måles og vurderes. Som det fremgår er der ikke mangel på føde i den lille bæk.