danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Demo for Gudenåen

Torsdag den 6. august 2020.200806 gudenaa demo ans

Den opstemmede Gudenå ved Ans. Gudenåens fremtid af en sag af national interesse!

Demonstration til fordel for en fritløbende Gudenå

Mandag den 10 august kl. 12.00 - 15.00

Anledning: Ministerbesøg

Sted: Tangeværket

Alle er velkomne!


Det gælder en fritløbende Gudenå

Kampen bølger atter ved Tange Sø. Fremtiden for det kunstige vandmagasin skal snart afgøres og miljøminister Lea Vermelin kikker forbi.

Det er interesseforeningen for bevarelse af den opstemmede Gudenå, der har inviteret ministeren. Og ikke overraskende er de foreninger og grupper der arbejdere for en fritløbende Gudenå ikke inviteret med.

Vi dukker op alligevel!

Ud over at lægge øre til søtilhængernes manipulerende argumentation for fortsat at holde Gudenåen spærret inde bag den 10 meter høje mur ved Tange, vil Gudenå vennerne gøre ministeren opmærksom på den miljømæssige eneste rigtige løsning - en fritløbende Gudenå! 

Argumenter til fordel for en fritløbende Gudenå

Danmark har forpligtiget sig og skal også her leve op til de krav om “god økologisk tilstand”, som EU’s Vandrammedirektiv stiller. 

Venner af Tange Sø ønsker, at søen skal blive liggende, som den har gjort i snart 100 år. 

Gudenå vennerne arbejder for en kontrolleret tømning af Tange Sø med efterfølgende retablering af Gudenådalen. 

Danmarks længste vandløb vil herefter kunne strømme frit som i tusinder år før bygningen af Tangeværket. 

Men der er mange flere gevinster end som så, hvis man er fremsynet nok til at tænke hele området ind i en kommende Nationalpark Gudenå. 

God økonomi og mere natur 

Netto koster Tange Sø i dag de danske skatteborgere millioner af kroner - i tilskud til en urentabel vandkraft og til nødvendig oprensning af den opstemmede å både opstrøms og nedstrøms dæmningen. Som “tak" herfor afleverer søen en Gudenå, der på baggrund af det lave søvand varmes op til unaturligt høje sommertemperaturer.

Mange lokale peger på den smukke natur omkring Tange Sø. Faktum er imidlertid, at Tange Sø intet unikt har at byde på. Naturen her er med naturvejleder Morten D.D. Hansens ord “inderligt uinteressant”, hvad biodiversitet og artsrigdom angår. Samtidig må der regelmæssigt udstedes badeforbud - blandt andet på grund af colibakterier i søvandet. 

Lad Gudenåen løbe frit!

Løsningen er enkel: Tøm Tange Sø og lad Gudenåen genskabe sig selv. Med lidt hjælp fra os andre, naturligvis. Og inkluder så den genfundne istids-ådal i en ny Nationalpark Gudenå. Det er der mange millioner og mange lokale arbejdspladser i.

Indtægter i stedet for udgifter som nu. 

Turister vil strømme til. Nogle for at fiske laks i den genfundne Gudenå. Andre for at kigge fugle i det unikke istidslandskab. Atter andre blot for at se, hvordan Danmark engang så ud. Det er der fremtid i. Alene fiskeriet på 7 statsejede km af den sydsvenske Mørrumså genererer årligt i omegnen af 50 millioner kroner. Samt for ganske nylig også en international miljøpris.

Danmarks natur udgør i dag blot 8,3 procent af landets samlede areal. Mindre end halvdelen af gennemsnittet for alle EU landene. En retableret Gudenå-dal vil således kunne booste den danske natur betragteligt.

Det er derfor kun rimeligt, at landets længste vandløb snart får sin egen nationalpark - med en ægte og oprindelig dansk natur, som er genskabt ved en kontrolleret tømning af den kunstige Tange Sø. Vandkraftens tid bør være forbi.  

Gudenåen derimod lever videre. Som en sag af national interesse.

Yderligere:
Martin Knudsen, Langaa Sportsfiskerforening

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

61306799