Helhedsplan Gudenåen

Mandag den 9. november 2020.201109 Gudenaa Helhedsplan Randers

Inden vandet når Randers, løber Gudenåen gennem et varieret landskab. Vigtigt at vedligeholdelsen og nødvendige tiltag koordineres, samt at det undgås at vandet hurtigts muligt sendes nedstrøms til nabokommunen. God økologisk tilstand opnås ikke ved ulovlig grødeskæring!

Indlæg på byrådsmødet: Ja til et ægte samarbejde og en fritløbende Gudenå!

På trods af regulativet for Gudenåen, har Silkeborg Kommune ulovligt besluttet, at der skal skæres grøde tre gange i stedet for en gang, som det foreskrives i regulativet for Gudenpen og som er lovgrundlag for vedligeholdelsen af åen. Ulovlighederne er naturligvis anmeldt.

Vi også har bemærket at udvalgsformand Frank Nørgaard fra DF på Facebook med ordene “bare slå grøde”, har bakket op, og tilskyndet til den fortsatte ulovlige grødeskæring i Gudenåen!

Silkeborg Kommune har også planlagt en ulovlig uddybning af Gudenåen opstrøms Tange.

Fint og nødvendigt med kommunalt samarbejde og en helhedsplan for Gudenåen, men skal der være mening med samarbejdet, nytter det ikke at enkelte kommuner går enegang. 

I øvrigt har miljøministeren bekendtgjort, at hun vil træffe en afgørelse om Gudenåens fremtid inden årets udgang. 

Forhåbenligt træffer hun den eneste rigtige beslutning, nemlig at genskabe Gudenåen efter 100 års opstemning. 

Omkring grødevæksten i den nedre del af Gudenåen, er der ingen tvivl om at opvarmningen af vandet i den lavvandede Tange Sø, i sommerhalvåret skaber øget grødevækst nedstrøms. 

I øvrigt tankevækkende, at der foreslås opgravning af sand og grøde, mens der ikke siges et ord om “den 10 meter høj mur” ved Tange! 

201109 Gudenaa Helhedsplan

Gudenåen afvander et område på størrelse med Fyn. Bemærk hvorledes opstemningen ved Tange opstuver vandet.

201109 Gudenaa Helhedsplan Frank Norgaard

Formand for Miljø og Teknik Udvalget Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti tøver ikke med at opfordre til at fortsætte den ulovlige grødeskæring!

Her kan du læse mere om sagen!

462 

Anmodning fra Iben Sønderup, Socialdemokratiet, om at en sag fra miljø- og teknikudvalget behandles af byrådet - Orientering om status på Helhedsplanen for Gudenå