danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

MTB og biodiversiteten

Tirsdag den 1. december 2020.201201 naturnationalpark skov

Skal naturen, fuglene og vildtet have en chance i den urørte skov, du'r det ikke at der anlægges MTB spor i alle afkroge!

Naturnationalparker - opdateres!

I juni indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om at forberede de første to ud af flere naturnationalparker, som regeringen har lovet aftalepartierne og danskerne. De skal ligge i statsejet natur ved Fussingø 15 kilometer fra Randers og Gribskov i Nordsjælland. 

Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers. 

Det fremgår af aftalen, at parken skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.  Naturnationalparken bliver på omkring 800 hektar..

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur. Projekterne skal sikre et varieret og robust plante- og dyreliv og styrke friluftslivet.

Forskellige interesser

Det er helt tydeligt vanskeligt at forene alle interesser og allerede nu kan vi se og opleve en modstand imod ændringer og begrænsninger i forhold til  tidligere praksis.

Allerede i dag er Fussingø naturen, fuglene og vildtet blastet af forstyrelser fra bl.a mauntainbikere, der for nogle år siden fik lov til at opmærke ruter i stort set hele skoven. Forstyrrelser har presset fugle- og dyreliv ud. 

Bl.a. på grund af forstyrrelserne vurderes det, at vi med den nuværende adgang og brug aldrig kommer til at opleve ynglende havørn i statsskoven.
Skal der være plads til naturen må ædfærden reguleres!

Hegn

Som natur bruger har tidligere været en flittig Fussingø gæst... Nu  ærger det mig, at der er skruet så meget op for trafikken.  Og ligesom for flere andre, er der blevet længere tid mellem skovturene. 

Der skal selvsagt findes et kompromis, hvor området dels kan bruges af mennesker,  men skal naturen have en chance, kunne det måske være en god ide at indhegne området hvor der køres på cykel. 

201126 regler naturen

Skal der være plads til naturen og til de mennesker der foretrækker en rolig oplevlsesrig tur i den nye Naturnationalpark, må der sættes grænser. 

Overvejelser for mere plads til naturen

  • at der i større skovområder bør udlægges fredelige refugier/stilleområder i såvel urørt skov som produktionsskov for at sikre og bevare levesteder for de sky og beskyttelseskrævende dyre- og fuglearter,
  • at der i alle større skove bør udlægges fristeder, hvor bukkejagt, sankning og alle former for skovarbejde er udelukket i fuglenes etablerings- og yngletid, og hvor offentlighedens adgang reguleres af hensyn til særligt forstyrrelsesfølsomme arter. Dette skal ses som kompensation for det stærkt øgede rekreative pres, der er på skovene generelt, så den samlede naturkvalitet sikres til glæde for alle parter,
  • at eksisterende MTB-spor bør revurderes med henblik på at undgå, at de passerer gennem områder af stor betydning for rugende sky arter,
  • at markerede MTB-ruter altid bør ledes udenom skovens stilleområder og føres i behørig afstand udenom hule træer med kendte hulrugende følsomme fugle og redetræer med ynglende rovfugle,
  • at det ikke bør være tilladt at færdes på mountainbike om natten udenfor de egentlige skovveje (offentlige og private fællesveje) i danske skove,
  • og at der er et behov for en generel undersøgelse af effekterne af MTB-spor i skovene.

 Se også:

Naturstyrelsen/Naturprojekter  

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers