Nordic Waste: Fortsat ubesvarede spørgsmål

Onsdag den 8. marts 2024.240508 signalkrebs allingaaNordic Waste: Kan man uden risiko for helbredet spise krebs og fiske fra Allingåen? Hvad med det øvrige miljø og dyreliv? 

Forgiftet? Sæson for lystfiskeri og krebs

240508 norddjurs QA

Fra Norddjurs hjemmeside. Som det fremgår er der ikke taget prøver siden den 23. februar.

240508 nordjurs vil teste hvidt

Venter stadig på svarene...

Nogle af spørgsmålene

Mens mere og mere fokus rettes mod betalingen, eller mere præcist hvem der skal stå for oprydning og rensning af Nordic Waste-grunden, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål tilbage.

Havde kommunen retlig grundlag, eller manglede de retligt grundlag for ikke at  udstede påbud til Nordic Waste i sommeren 2023, hvor det tydeligt var synligt for enhver, at jorden var i skred, og at der strømmede forurenet overfladevand ud i Allingåen?

Er fisk og skaldyr i Allingåen og fjorden forurenede? Er det sundhedsskadeligt at indtage f.eks. signalkrebs fra Allingåen? Er der blevet taget prøver?

Ifølge Amtsavisen blev der taget prøver af den "hvide vegetation", bl.a. ved Fløjstrup, som dukkede op, da vandstanden faldt om foråret. Hvad var resultatet af disse prøver?

Der er også blevet taget vand- og bundprøver i Grundfjord, men måleresultaterne er ikke blevet offentliggjort siden den 23. februar. Hvad er årsagen til dette?

240524 bygning jordkred 17 04 23jpegBIlledet er fra den 17. april 2023 og som det fremgår er jordskredet godt igang. Bl.a. måtte gygninger på Nordic Waste grunden nedrives.

Uvildig undersøgelse

Byrådets beslutning om en uvildig undersøgelse af Nordic Waste-sagen er et vigtigt skridt mod retfærdighed og sandheden. Det er dog afgørende, at denne undersøgelse udføres med absolut uvildighed, ansvarlighed, gennemsigtighed og retfærdighed. Spændende hvor grundig underøgelsen bliver.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers