danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Vores Vilde Danmark.

Lørdag den 29. maj 2021.210529 mere vild natur

Sammen med mange aktive socialdemokrater uddelte jeg i dag poser med vilde blomsterfrø. Det handler om kampagnen: Vores Vilde Danmark. 

Mere plads til naturen

Mange af os nævner næsten altid den storslåede natur,  når vi her i Randers skal fremhæve hvad der er godt ved Kommunen. 

Men helt så godt står det faktisk ikke til.  Randers får for de fleste en overraskende dårlig placering i oversigten over kommunernes Naturkapital.

Naturen er ikke i topform overalt. Ud af 100 mulige point scorer Randers 17 og placerer sig et stykke nede af listen over kommunernes naturværdi – på en 67. (74 i 2017) plads ud af landets 98 kommuner. Med en scorer på under 20 point kategoriseres naturen som fattig. 

Den lave placering skyldes blandt andet, at over 60 procent af kommunen består af markarealer, der er intensivt dyrkede og derfor har en meget lav biodiversitet. Arealer, hvor naturen er rig, fylder omvendt ikke så meget i kommunen og har derfor svært ved at trække naturkapitalen op.

Randers har rigtig meget landbrug der dyrkes intensivt med store mængder gødning og sprøjtemidler. Dette er årsagen til at der ikke er plads til så meget flora og fauna. Kort sagt fylder det industrielle landbrug meget. 

I Randers har vi 30 procent mindre plads til natur i forhold til landsgennemsnittet. Det skal vi have ændret!

Fremtiden er økologi 

Socialdemokratiet er stolt af Randers kommune. Vi sætter pris på byerne og landområderne, som alle har en fantastisk beliggenhed på landkortet med fjord, åer, skov og strand. 

Alt dette skaber rammerne for det gode liv og fællesskab i hele vores kommune. 

Sammen har vi  en særlig forpligtelse til passe på vores natur, vores rene drikkevand – vores livsgrundlag.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, 

  • at kommunens natur- og øvrige områder bliver forvaltet økologisk og bæredygtigt,
  • at flest mulige lavbundsjorde udtages (ådale, inddæmmet og opdyrket fjordbund),
  • at der sikres adgang til områderne på naturens præmisser