Udledningerne til Randers Fjord

Fredag den 27. oktober 2023. 231027 solopgang randers fjordKvælstof og fosfor: Smukt på overfladen... Også når det gælder Randers Fjord er landbruget den helt store bidragsyder af de næringsstoffer der giver algevækst, ilstvind og fiskedød.

Døden har en årsag!

Dette gamle ordsprog gælder også for den udfordring, der præger vores danske farvande i form af næringsstofbelastning, algeopblomstring og fiskedød. 

I årevis har der været en debat om, hvem der skal bære ansvaret, og landbruget og deres venner har gentagne gange peget fingre ad renseanlæggene som hovedsynderne i denne miljømæssige katastrofe. 

Men når vi dykker ned i de konkrete fakta og tal, bliver det indlysende, at landbruget spiller en central og betydelig rolle i denne problemstilling.

Lad os se på Randers Fjord som et konkret eksempel. I Vandområdeplanen for perioden 2021-2027 er den samlede næringsstofbelastning til Randers Fjord blevet præcist specificeret, og den omfatter alle kilder, der bidrager med næringsstoffer. 

Resultatet er klart: Den samlede belastning i Randers Fjord udgør 2.846 tons kvælstof og 96.1 tons fosfor om året. En vis del af denne belastning stammer fra renseanlæg og de udløb, der skyldes regnbetingede forhold ved renseanlæggene. Disse renseanlæg og deres udløb bidrager med 227 tons kvælstof og 19.5 tons fosfor årligt til den samlede belastning i Randers Fjord.

Men det er her det interessante sker. Resten af belastningen, og det er væsentligt mere, stammer fra landbruget. Kvælstofbelastningen fra landbruget er næsten 13 gange større end belastningen fra renseanlæggene, og hvad angår fosfor, er udledningen fra landbruget mere end fem gange højere end det, der kommer fra renseanlæggene.

Disse fakta er af afgørende betydning og bør være centrale i vores debat om, hvordan vi effektivt reducerer næringsstofbelastningen og beskytter vores truede vandmiljø. Selvfølgelig er det vigtigt, at renseanlæggene gør deres arbejde, og vi betaler faktisk for dette gennem vandledningsafgiften. Men vi må ikke glemme, at langt størstedelen af problemet faktisk stammer fra landbruget.

Politikerne har et klart ansvar for at vedtage og implementere bæredygtige landbrugspraksisser og reguleringer, der kan reducere denne betydelige belastning på vores vandløb og fjorde. Det er tid til, at vi går fra fingerpegning til handling, hvis vi vil bevare vores smukke og vitale vandmiljø for fremtidige generationer. 

Døden har en årsag, og det er op til os at tackle denne årsag og sikre en sundere fremtid for vores farvande.

231027 fedtemoeg randers fjord

Fedtemøg fra Randers Fjord. De slimede alger omklamre fjordbund og ålegræs.

231027 kvaeltof udledning

 Landbruget er den store bidrager når det gælder udledningen af kvælstof.

Læs også:  Forureneren betales! 

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers