Sten, sten og flere sten!

Tirsdag den 21. marts 2023.230321 randers fjord skolerevRanders Fjord, Udbyhøj Nord: De nyudlagte sten er endnu rene, men om kort tid vil muslinger, snegle og blæretang sætte sig på stenene. Snart vil det mellem stenene myldre med rejer, hundestejler, kutlinge og fiskeyngel!

En lille ørred og de første sild

Vandstanden var lav og vandet stadig faldende da jeg ankom til Udbyhøj. 

Mens jeg klargjorde Mosqeeto'en kunne jeg iagtage, at der i Udbyhøj syd blev arbejdet på at fylde den store pram med sten. 

Prammen var fyldt samtidig med at jeg var sejlklar og jeg satte kursen ind i fjorden for at følge udlægningen af sten her.

Fik taget nogle billeder og fortsatte ind mod Råby Odde, der er et af de få områder hvor strandengen ikke er afskåret fra fjorden med et dige. 

Fiskede på kanten af sejlrende mens jeg med strømmen drev ud mod prammen og stenudlægningen. 

Det blev her til årets første Randers Fjordørred - en blank ørred (overlever) på lidt over 40 centimeter. Ørreden blev hurtigt landet og genudsat. Ørreden i Gudenåen og Randers Fjord er så presset, at genudsætning absolut må anbefales!

En af mine venner sendt mig også en besked om at de første sild var blevet fanget i yder fjorden. Så sandeligt et forårstegn der har indfundet sig sammen med jævndøgn.

Hvis du vil følge overvågningen og udviklingen af stenrevene, anbefales facebookgruppen "Randers Stenrev". 

230321 randers fjord skolerev mole

Vandstanden var lav og jeg kunne nyde synet af det nyanlagte skolerev ved Udbyhøj Nord.

230321 randers fjord pram sten

Der udlægges stenrev i området syd for Udbyhøj.

230321 randers fjord stort skib

Udover algerne, der skygger for ålegræsset, er en af de store udfordringer skibstrafikken. Når fuldt læssede skibe sejler gennem fjorden suges der så kraftigt i vandet, at ålegræs mister rodfæste. Spændende om stenrevene kan beskyttet ålegræsset!

230321 randers fjord grej go pro

Udover fluestangen har jeg også medbragt et kamera der kan filme under vandet. Det vil blive brugt flittigt, når vi fremover skal følge udviklingen af de nye stenrev. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers