danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Søndag den 11. februar 2018.180211 CR seatrout

Foreningernes frivillige fredning af havørrederne i Gudenåen er sket på baggrund af en dramatisk tilbagegang af fangster og gydefisk. 

Gennem de sidste mange år har frivillige fra lystfiskerforeningerne og myndighederne nedstrøms Tangeværket lagt masser af timer og ressourcer i, at opretholde en havørredbestand i Gudenåen. Dagligt er der mennesker, der på frivillighedsbasis passer havørredopdrættet i Skibelund.

Vandplejeudvalg i de forskellige lystfiskerforeninger fjerner spærringer og laver gydebanker til havørrederne i alle de bække, hvor havørreden kan forventes at ville gyde, men lige lidt hjælper det.

Bestanden fortsætter sit fald, og nu siger foreningerne stop. Der må ikke længere hjemtages havørreder fanget på Silkeborg Fiskeriforenings, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings og Randers Sportsfiskerklubs vande i Gudenåen. Langå Sportsfiskerforening ventes at følge trop med samme forbud gældende i Grøn Zone. 

Forbuddet gælder indtil andet oplyses!

Sørgelig nedgang

Gennem årene har foreningerne ført statistikker over lystfiskerfangede havørreder. Ligeledes optælles gydebankerne i gydevandløbene. Endeligt er der elektrofisket i Gudenåen samt lavet bestandsanalyser.

Alt dette er gjort for at følge bestandens ve og vel. Desværre har der generelt været nedgang på alle parametre. I 2017 blev der på Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings vand fanget 49 havørreder, hvor der tilbage i 1990´erne blev fanget over 200.

De store mangler

På baggrund af en rapport udarbejdet af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indeholdende statistikker gående tilbage til 1993 samt mulige forklaringer på tilbagegangen, holdt foreningen sammen med formanden fra Langå Sportsfiskerforening et møde med eksperterne på området fra DTU-AQUA i Silkeborg. Formålet var at finde forklaringer på, hvorfor vi ser denne udvikling. DTU-AQUA kan oplyse, at ud fra størrelsesfordelingen af havørreder, som desværre mangler de store, er de ikke i tvivl om, at her er en bestand i krise.

Miljøindikator

Havørreden er sammen med laksen en yndet sportsfisk som lystfiskere gerne rejser langt efter at kunne fange. Ud over at være en populær fisk sportsfiskermæssigt at fange, er havørreden også en miljøindikator for et vandløbs kvalitet. Et godt vandløb, der minder om vore gydebække har mellem 80-130 ørreder på 100 m2. Tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord kan ikke nå disse tal.

Ved at frede havørreden for hjemtagelse, håber foreningerne at dette kan være et bidrag til at få bestanden på fode igen.

Det er ikke er fangsten af havørreder i åen der er årsag til tilbagegangen. Foreningerne har dog den holdning at alle skal bidrage til at genopbygge bestanden.

Masser af frivillige i og omkring foreningerne fortsætter arbejdet med at pleje bækkene, opdrætte fisk og holde øje med bestanden.

Vi giver ikke op, lyder det!

180211 seatrouy gillnet

Hvad med fjorden? Foreningerne i Gudenåen har vist vejen, men burde fiskerne i fjorden ikke følge op med en lignende fredning!