danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Debat: Naturparken - af gavn

Lørdag den 3. marts 2018.
180303 fjord kanal daemning
Fjorden og omgivelserne er væsenligste aktiver i Randers Naturpark. 

Så fik Randers sin Naturpark. Godt og fortjent! 

Naturparken skal imidlertid være mere af gavn end af navn. 
Der er brug for tiltag, som kan berige Randers og for øvrigt også gøre hele kommunen mere attraktiv for tilflyttere. 
I kommunen skal vi skabe de bedst mulige forhold for vores vilde planter, dyr, fisk og fugle. Randers skal have en mere varieret og artsrig natur.
Ved seneste opgørelse over kommunernes naturkapital kom Randers ind på en flov bundplacering. Ud af 100 mulige point scorer Randers 17, og vi ender som nummer 74 ud af 98 kommuner. 
Det er ikke godt nok. Slet ikke, når vi samtidig gerne markedsfører os med Naturpark og en storslået natur. 
Byrådet og forvaltningen er opmærksomme på forholdene og på, at det er nødvendigt med tiltag. 
Mit forslag er, at der bl.a. arbejdes med følgende forhold, der kan forbedre naturkapitalen:
  • Skovrejsning (også af hensyn til sikring af grundvandet)

  • Udlægning af nye stenrev i Randers Fjord (sammen med forbedrede adgangsforhold) 

  • Opgradering af kommunens vandløb (etablering af sandfang, fjernelse af spærringer og udlægning gydegrus)

  • Udskifte græs med vilde blomster/planter

  • Flere våde enge langs fjorden (kan også begrænse følgerne af stigende vandstand)

  • Pesticidforbud (grundvandet skal beskyttes)

  • Mindre gylleudkørsel på områder hvor grundvandet er truet af højt nitratindhold

Udgifterne til ovenstående vil tildels kunne dækkes af ansøgninger og bevillinger fra fonde og puljer. Vigtigst er det, at naturen prioriteres af et stort flertal i byrådet.