danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault
Mandag den 19. marts 2018180315 tange forsumpning
Kommunerne vil intensivere den dyre grødeskæring for at sænke vandstanden i Gudenåen. Men udover overgødning fra landbruget, er opstemningen af åen ved Tange den helt store synder når det gælder den forhøjede vandstand og den såkaldte forsumpning. En fritlevende Gudenå vil mindske behovet for grødeskæring, sænke vandstanden øge biodiversiteten og bidrage med millioner af kroner til lokalsamfundet!

NEJ TIL EN KUNSTIG SØ OG EN KUNSTIG Å!

Kampen bølger atter ved Tange Sø. Fremtiden for det kunstige vandmagasin skal snart afgøres. Danmark skal også her leve op til de krav om “god økologisk tilstand”, som EU’s Vandrammedirektiv stiller. 

Venner af Tange Sø ønsker, at søen skal blive liggende, som den har gjort i snart 100 år. Danmarks Sportsfiskerforbund peger på den såkaldte løsningsmodel 11, der lader godt 90% af søen ligge. Ingen af disse forslag lever imidlertid op til Vandrammedirektivet.

Det gør derimod en kontrolleret tømning af Tange Sø med efterfølgende retablering af Gudenådalen. Danmarks længste vandløb vil herefter kunne strømme frit som før. Men der er mange flere gevinster end som så, hvis man er fremsynet nok til at tænke hele området ind i en kommende Nationalpark Gudenå. 

GOD ØKONOMI OG MERE NATUR

Netto koster Tange Sø i dag de danske skatteborgere millioner af kroner - i tilskud til en urentabel vandkraft og til nødvendig oprensning af den opstemmede å både opstrøms og nedstrøms dæmningen. Som “tak" herfor afleverer søen en Gudenå, der på baggrund af det lave søvand varmes op til unaturligt høje sommertemperaturer. Undervejs er der sågar ydet millionstore tilskud til en såkaldt “solbåd”, der end ikke sejler på vandkraft.

Mange lokale peger på den smukke natur omkring Tange Sø. Faktum er imidlertid, at Tange Sø intet unikt har at byde på. Naturen her er med naturvejleder Morten D.D. Hansens ord “inderligt uinteressant”, hvad biodiversitet og artsrigdom angår. Samtidig må der regelmæssigt udstedes badeforbud - blandt andet på grund af colibakterier i søvandet. 

LAD  GUDENÅEN LØBE FRIT 

Løsningen er enkel: Tøm Tange Sø og lad Gudenåen genskabe sig selv. Med lidt hjælp fra os andre, naturligvis. Og inkluder så den genfundne istids-ådal i en ny Nationalpark Gudenå. Det er der mange millioner og mange lokale arbejdspladser i. Indtægter i stedet for udgifter som nu. 

Turister vil strømme til. Nogle for at fiske laks i den genfundne Gudenå. Andre for at kigge fugle i det unikke istidslandskab. Atter andre blot for at se, hvordan Danmark engang så ud. Det er der fremtid i. Alene fiskeriet på 7 statsejede km af den sydsvenske Mørrumså genererer årligt i omegnen af 50 millioner kroner. Samt for ganske nylig også en international miljøpris.

Danmarks natur udgør i dag blot 8,3 procent af landets samlede areal. Mindre end halvdelen af gennemsnittet for alle EU landene. En retableret Gudenå-dal vil således kunne booste den danske natur betragteligt.

Det er derfor kun rimeligt, at landets længste vandløb snart får sin egen nationalpark - med en ægte og oprindelig dansk natur, som er genskabt ved en kontrolleret tømning af den kunstige Tange Sø. Vandkraftens tid bør være forbi.  

Gudenåen derimod lever videre. Som en sag af national interesse.