danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Onsdag den 4. april 2018.180404 drikkevand nitrat

Masser af svin og gylle er ikke kun et problem for vores drikkevand og sundhed. Vores vejskilte, bygningen m.v. bliver hurtigt angrebet af alger. Ligeledes lider vores vandløb, søer og fjorde under den store svineproduktion. 

Det kræver rettidig omhu hvis vi og vores børn fremover skal kunne drikke rent og giftfrit vand fra vandhanen.

Pesticider fra det kemiske landbrug og gylle fra den alt for store svineproduktion har allerede i dag lukket flere vandboringer, også i vores område. 

Et for højt indhold af nitrat og pesticider er dokumenteret helbredstruende. Tarmkræft, generelt dårligt helbred, men også indlæringsproblemer hos vores yngste er blot nogle af de uacceptable konsekvenser ved den nuværende toneangivende fødevareproduktion.

Naturen er den anden taber, og vi hører jævnligt om, at der er færre fugle, insekter og vilde planter. Biodiversiteten må vige til fordel for svin og giftsstoffer. 

Vi taler meget om, at vores kommune skal være attraktiv – og tiltrække flere borgere. Her vil pesticid og nitratfrit drikkevand og en artsrig natur i fremtiden være væsentlige forhold, når det gælder bosætning og borgertilfredshed. 

Og løsningen er ikke nye brøndboringer, fortynding af vandet eller dyr vandrensning. 

Nej, der er derimod brug for, at vi handler nu! 

Randers skal i lighed med andre ansvarlige kommuner beskytte de områder, hvor der indvindes drikkevand. Der er brug for skovrejsning, og der er brug for, at der etableres pesticidfri zoner. Der er i hvertfald ikke brug for flere svin og mere gylle.